Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2023-05-29

iBoxen om Stockholm stads beslut

Som många har observerat har vi varit tvungna att plocka bort våra uppskattade leverans­boxar i Stockholms stad på grund av ändrade regler från Trafikkontoret i Stockholm.

Enligt stadens nya regler får det inte finnas paket­boxar inom en radie på 300 meter från närmsta paket­ombud. Flera av transportbolagen har inte paket­ombud, vilket innebär att det kommer bli fler hemleverans­er, mer trafik och utsläppen kommer öka. Har Stockholms stad för avsikt att även reglera andra verksamheter, som exempelvis förbjuda försäljning av grönsaker på Hötorget eftersom det säljs grönsaker i Hötorgshallen? Eller förbjuda uteserveringar som ligger för nära varandra?

Om vi mot all förmodan skulle hitta en plats så har Stockholms stad satt en oskäligt hög markavgift för leverans­boxar, som motsvarar en hyra för en stor våning på Östermalm. Den mark vi vill placera boxar på är 0,8 kvm och den går oftast inte att använda till annat.

Och kanske viktigast av allt, vi anser att staden inte tagit hänsyn till miljöaspekterna. Genom iBoxens öppna infrastruktur kan transportbolagen leverera fler paket­ till samma plats. Om det dessutom sker med elfordon på tider då det inte är "högtrafik" så bidrar det till mindre trafik och buller samt lägre utsläpp.

Konceptet "15-minutersstaden" innebär att invånarna ska få tillgång till alla sina behov inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från sina hem. Syftet är helt enkelt att skapa en mer hållbar stad. Att tillföra mobilitetstjänster möjliggör att klimatmål kan uppnås samtidigt som det skapar en bekvämlighet och förenklar livspusslet för stockholmarna.

 

Idag står e-handeln för ca 16 procent av den totala handeln. Svensk Handel, med flera, spår att andelen e-handel kommer att ligga på uppåt 40 procent år 2030. Det innebär att vi även i framtiden behöver paket­ombud, hemleverans­er, inomhusboxar och utomhusboxar som står bostadsnära.

Vi på iBoxen tycker att stockholmarna själva ska få välja hur de vill hämta sina paket­ och inte Stockholms stad.

Hur tänker Stockholms stad kring 15-minutersstaden, hur ska de minska trafiken och utsläppen och hur ser planen ut för att lösa framtidens e-handelstransporter?

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com