Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

En rikstäckande infrastruktur -  öppen för alla

Under år 2023 skickas det nästan 200 miljoner e-handelspaket­ i Sverige* och inom ett par år kommer antalet vara det dubbla. År 2030 spår Svensk Handel att e-handelns del av den totala detaljhandeln är 40 procent. Idag är den cirka 16 procent. Ökade e-handelsvolymer innebär ökat antal paket­ och fler leverans­er. Det kommer att ställa till stora problem om det inte finns fler flexibla och hållbara leverans­lösningar.

Infrastrukturbolaget iBoxen utvecklar ett rikstäckande nät med leverans­boxar som är öppet för alla transportbolag. Vi fortsätter att investera med målet att alla svenska hushåll i framtiden ska kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ via en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar. Vår boxlösning ger förutsättningar för e-handeln att växa på ett mer hållbart sätt.

*Paket­index 2023, Transportföretagen och HUI Research

Vi kommer successivt att placera ut iBoxen över hela landet.Vi har startat i Sveriges största städer och så småningom kommer vi placera ut iBoxen i mindre städer och på landsbygden. iBoxen, som använder svensk teknik från företaget Qlocx, är unik genom att boxlösningen är öppen för alla transportbolag, boxarna står utomhus och är tillgängliga dygnet runt. Dessutom kan företag, privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar – ja, ALLA kan använda iBoxen för att exempelvis överlämna eller sälja varor via boxarna.

Vi utvecklar vår infrastruktur i nära samarbete med mark- och fastighetsägare runtom i vårt land – offentliga som privata – som genom att upplåta plats åt iBoxen erbjuder tillgång till en infrastruktur som är unik i sitt slag.

Så fungerar iBoxen

50%

potentiell minskning av utsläpp per paket­ med iBoxen

Oberoende

Vår infrastruktur är inte begränsad till några få. Tvärtom – den är öppen för alla transportbolag som vill ansluta sig. Det innebär att du som konsument på sikt kommer att kunna välja att få i princip alla dina leverans­er till en av våra boxar, oavsett vilka transportörer som e-handeln har avtal med.

Antalet

Under de närmaste åren ska vi sätta ut boxar över hela Sverige. I tätorter ska det finnas en box max ett par hundra meter från din bostad. På så vis får alla Sveriges 4,7 miljoner hushåll - i såväl landsbygd som stad - tillgång till hållbara leverans­er.

Placeringen

De slutna paket­boxar, som enskilda transportbolag äger,  som finns på marknaden i dag står ofta inomhus och kräver strömförsörjning. Det begränsar tillgängligheten. iBoxen använder batteridrivna boxar som därmed kan stå utomhus och nås dygnet runt, året om av såväl konsumenter som av alla transportbolag.

Ekosystem av intressenter

Är du fastighets- eller markägare och vill ansluta dig till iBoxens infrastruktur? Ta gärna kontakt med oss enligt nedan så berättar vi mer.

När iBoxen placeras ut behövs ingen fast installation, eftersom boxen får ström av batterier. Inget bygglov behövs och iBoxen tar ansvar för utplacering, underhåll och eventuell klottersanering eller omplacering.

Våra investerare

Kontakta oss

Skriv in dina detaljer nedan och skicka in till oss så tar vi kontakt med dig snarast.

Om du inte vill använda dig av kontaktformuläret, kan du kontakta oss via e-post; info@iboxen.com eller via telefon; 08-13 21 31

Besöksadress

iBoxen Infrastruktur
Birger Jarlsgatan 57 A
113 56 Stockholm
Telefon: 08-13 21 31

Postadress

iBoxen Infrastruktur
Tulegatan 2
113 58 Stockholm