Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Beställ
Kontakt

Hur fungerar vår infrastruktur?

Varje iBoxen är en del av en nationell, öppen, infrastruktur. Med smart teknik och programvara från Qlocx möjliggörs en smidig paket­hantering – som alla transportbolag kan ansluta sig till och nyttja.

Våra skåp

Leverans­skåpet är  drygt 205 centimeter högt, 110 centimeter brett och 70 cm djupt, tillverkat i galvaniserad plåt. Själva skåpet väger 140 kg och det står på ett betongfundament som väger 400 kg. Boxarna är byggda för att stå utomhus och har plats för 16 paket­ i olika storlekar. Boxarna tillverkas av det svenska företaget Berglunds och öppnas med programvara från Qlocx.

Just nu finns våra boxar här: 

Stockholm

Bodens kommun

Våra skåp är publika och står utomhus så att mottagare och transportbolag kan nå dem dygnet runt, året om. Skåpet kan ta emot paket­ för alla som bor inom en radie av 300 meter från det aktuella skåpet.

Vi erbjuder också exklusiva skåp, kopplade till en specifik fastighet, som bara de som är skrivna på adressen kan använda. Kontakta oss för en offert för din fastighet.

För att sätta upp iBoxens skåp krävs en plats utomhus som är tillgänglig dygnet runt, året om. Skåpet behöver en plan, hårdgjord, yta om drygt en halv kvadratmeter (1100 x 690 mm). Men då vi vill vara säkra på att mottagaren alltid ska kunna få paket­ till den önskade boxen vill vi alltid ha möjlighet att ställa dit ytterligare ett skåp. Det innebär att vi behöver den dubbla ytan, antingen 2200 x 690 eller 1100 x 1380 mm.

Om skåpet ska stå vid en flerfamiljsbostad eller kontor vill vi ha placeringen så nära en dörr som möjligt. I villaområden strävar vi efter en central placering i anslutning till en väg in eller ut ur området eller mitt i.

Enkelt

Smart teknik från Qlocx gör tröskeln låg för att använda iBoxen, både för transportörer och för slutkund. När du vill hämta ditt paket­ närmar du dig bara iBoxen med din mobiltelefon, och med hjälp av Bluetooth-teknik kan du öppna luckan och hämta ditt paket­.

Bekvämt

iBoxen är tillgängligt dygnet runt, året om. Bor du i en stad är målet att du aldrig ska ha längre än 300 meter till din närmaste iBoxen. På mindre orter placeras boxarna ut på strategiskt valda platser för att underlätta vardagen. På så sätt blir paket­uthämtning med iBoxen en bekväm fröjd.

Hållbart

Hållbarhet är själva kärnan för iBoxen. Genom att samordna transporter till ett skåp och minska på sträckan varje slutkund behöver ta sig för att hämta ut ett paket­ reduceras utsläppen dramatiskt. Beräkningar visar att utsläppen kan minska med 60 procent per paket­ om iBoxen utnyttjas fullt ut.

Från köp till leverans­

1 Kund köper vara på nätet, väljer iBoxen
2 Transportbolag hämtar varan hos e-handlaren
3 Varan sorteras av transportbolaget
4 Transportbolaget aviserar mottagaren via app eller sms. Kodnyckel skickas.
5 Transportbolaget lämnar varan iBoxen, mottagaren aviseras
6 Mottagaren närmar sig iBoxen med påslagen Bluetooth
7 Inom räckvidd identifierar skåpet mottagaren via Bluetooth
8 Kryptonyckeln verifieras och mottagaren öppnar luckan via "knapp" på telefonen
9 Luckan öppnas och mottagaren hämtar paket­et och stänger luckan
10 När luckan stängs notifieras transportbolaget och mottagaren om att transaktionen är avslutad
11 Luckan är åter tillgänglig för transportbolagen

 

iBoxens skåp kräver ingen fast installation. Det står stadigt på ett betongfundament, men går lätt att flytta men en handtruck eller en lastbilskran. Strömmen till skåpet kommer från ett batteri med en beräknad livslängd på tio år.

Skåpet öppnas med hjälp av en krypterad engångsnyckel som skickas till mottagaren via Qlocx programvara. Skåpet kommunicerar sedan med mottagaren via Bluetooth. Skåpet bygger på programvara från Qlocx.

När mottagaren av paket­et befinner sig inom Bluetooth-räckvidd från skåpet kommer den automatiskt upprätta förbindelse med mottagaren, identifiera den krypterade nyckel och i telefonen visa en knapp som mottagaren trycker på för att öppna luckan. När mottagaren sedan stänger luckan är den åter tillgänglig för transportbolagen i systemet.

Transportbolagen får ett eget mobilt gränssnitt som de använder för att fylla på paket­en i leverans­boxarna. Även den applikationen kommunicerar med chauffören via Bluetooth.

Systemet som iBoxen erbjuder transportbolagen innehåller möjligheter att inte bara ta emot paket­ utan också att skicka returer via boxarna och skicka paket­ via boxarna.