Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Beställ box
Kontakt
Så funkar det

Hur fungerar vår infrastruktur?

Varje iBoxen är en del av en nationell, öppen, infrastruktur. Med smart teknik och programvara från Qlocx möjliggörs en smidig paket­hantering – som alla transportbolag kan ansluta sig till och nyttja.

Våra boxar

Leverans­boxen är ca 220 centimeter högt, 110 centimeter brett och 70 cm djupt, tillverkat i galvaniserad plåt. iBoxen står på ett betongfundament och väger total ca 430 kg. Boxarna är byggda för att stå utomhus och har plats för 16 paket­ i olika storlekar. Boxarna tillverkas av det svenska företaget Berglunds och öppnas med svensk teknik från Qlocx.

Just nu finns våra boxar här

Våra boxar är publika och står utomhus så att mottagare och transportbolag kan nå dem dygnet runt, året om. Boxarna kan ta emot paket­­ till alla som bor eller arbetar i närheten av den aktuella boxen. För att sätta upp iBoxens krävs en plats utomhus, som är tillgänglig dygnet runt. Boxen behöver en plan, hårdgjord, yta om 0.8 kvadratmeter (1100 x 600 mm).

Om boxen ska stå vid en flerfamiljsbostad eller ett kontor vill vi ha placeringen så nära en dörr som möjligt. I villaområden strävar vi efter en central placering i anslutning till en väg in eller ut ur området eller mitt i.

Enkelt

Smart teknik från Qlocx gör tröskeln låg för att använda iBoxen, både för transportörer och för slutkund. När du vill hämta ditt paket­ närmar du dig bara iBoxen med din mobiltelefon, och med hjälp av Bluetooth-teknik kan du öppna luckan och hämta ditt paket­.

Bekvämt

iBoxen är tillgängligt dygnet runt, året om. Bor du i en stad är målet att du aldrig ska ha längre än 300 meter till din närmaste iBoxen. På mindre orter placeras boxarna ut på strategiskt valda platser för att underlätta vardagen. På så sätt blir paket­uthämtning med iBoxen en bekväm fröjd.

Hållbart

Hållbarhet är själva kärnan för iBoxen. Genom att samordna transporter till ett skåp och minska på sträckan varje slutkund behöver ta sig för att hämta ut ett paket­ reduceras utsläppen dramatiskt. Beräkningar visar att utsläppen kan minska med 60 procent per paket­ om iBoxen utnyttjas fullt ut.

Från köp till leverans­

1 Kund köper vara på nätet, väljer iBoxen
2 Transportbolag hämtar varan hos e-handlaren
3 Varan sorteras av transportbolaget
4 Transportbolaget aviserar mottagaren via app eller sms. Kodnyckel skickas.
5 Transportbolaget lämnar varan iBoxen, mottagaren aviseras
6 Mottagaren närmar sig iBoxen med påslagen Bluetooth
7 Inom räckvidd identifierar skåpet mottagaren via Bluetooth
8 Kryptonyckeln verifieras och mottagaren öppnar luckan via "knapp" på telefonen
9 Luckan öppnas och mottagaren hämtar paket­et och stänger luckan
10 När luckan stängs notifieras transportbolaget och mottagaren om att transaktionen är avslutad
11 Luckan är åter tillgänglig för transportbolagen

 

iBoxens leverans­boxar kräver ingen fast installation eller bygglov. Boxen står stadigt på ett betongfundament, men går att flytta men en handtruck eller en lastbilskran. iBoxen drivs med batteri och kräver därför inte någon ström.

Luckorna öppnas med hjälp av iBoxens app. Boxen kommunicerar med mottagarens mobiltelefon via bluetooth. iBoxen använder svensk teknik från Qlocx.

När mottagaren av paket­et befinner sig inom bluetooth-räckvidd från boxen kommer den automatiskt upprätta förbindelse med mottagaren som identifierar sig med Mobilt BankID via iBoxens app. När mottagaren sedan stänger luckan är den åter tillgänglig för transportbolagen. Transportbolagen har ett eget mobilt gränssnitt som de använder för att leverera paket­ i leverans­boxarna.