Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Beställ
Kontakt

Hållbarhet

iBoxen möjliggör en hållbar expansion av e-handeln. Vårt nät är öppet för alla transportörer att ansluta sig till, med en potential att minska sina utsläpp med upp till 70 procent. Samtidigt värnar vi en levande landsbygd – där hela landet får tillgång till smarta transportlösningar.

E-handeln i Sverige växer i rekordfart. 2025 väntas svenska hushåll skicka två miljoner paket­ – varje dag. Det är ungefär samma volym som e-handelns topp i Sverige år 2020, tisdagen efter handelshögtiden Black Friday. En växande och allt större del av e-handelns paket­leverans­er sker genom hemleverans­er. Om hemleverans­er fortsätter öka i samma takt kommer minst 6 000  nya distributionsbilar att behövas till 2025. Det är ohållbart för vårt klimat och för våra städers infrastruktur.

Därför finns iBoxen. Genom vår öppna infrastruktur ger vi hela Sverige tillgång till hållbara och klimatsmarta leverans­er – från norr till söder, från storstad till landsbygd. Fler paket­ kan levereras med färre utkörningar. I städer kommer du aldrig ha längre än 300 meter till närmaste iBoxen och på glesbygden, där många i dag tvingas köra för att hämta ut paket­, kommer vägen kortas och utsläppen därmed minskas.

6 positiva hållbarhets­effekter av iBoxen

  • Minskar antalet paket­transporter
  • Minskar trängsel i städerna
  • Möjliggör dygnetruntleverans­er
  • Kan ersätta privata transporter
  • Samordnar transporter i städerna
  • Minskar antalet bomkörningar

Upp till 70% lägre
utsläpp

I en rapport beställd av World Economic Forum framtagen av bland annat McKinsey slås fast att iBoxens lösning kan generera utsläppsminskningar på närmare 70 procent per paket­ i en storstad. Motsvarande undersökningar har gjorts av miljökonsultföretaget Tellus21 av iBoxens lösningar i en förort och på landsbygd. I rapporten påvisas en potentiell minskning av utsläpp på uppemot 60 procent.

Ett exempel på detta är Stockholmsförorten Täby. Studien visar att en utsläppsminskning om 60 procent kan bli verklighet genom att placera leverans­boxar max 500 meter från varje hus. Då skulle behovet att använda sig av bil för att hämta upp paket­ bli försvinnande litet, enligt studien, vilket gynnar både klimatet och miljön i stadsdelen.

I glesbygd skulle leverans­boxarna på strategiskt valda platser göra att konsumenter slipper köra långt för att hämta ut sitt paket­. Den minskade körsträckan bidrar till minskade utsläpp.