Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Hållbarhet

Hållbarhet

iBoxen möjliggör en hållbar expansion av e-handeln. Vår rikstäckande infrastruktur är öppen för alla transportörer att ansluta sig till, med en potential att kraftigt minska sina utsläpp. Samtidigt värnar vi en levande landsbygd – där hela landet får tillgång till smarta transportlösningar.

E-handeln i Sverige växer i rekordfart. 2025 väntas svenska hushåll skicka två miljoner paket­­ – varje dag. Det är betydligt högre volymer än e-handelns topp i Sverige år 2020, tisdagen efter handelshögtiden Black Friday. En växande och allt större del av e-handelns paket­­leverans­­er sker genom hemleverans­­er. Om hemleverans­­er fortsätter öka i samma takt kommer minst 6 000  nya distributionsbilar att behövas till 2025. Det är ohållbart för vårt klimat och för våra städers infrastruktur.

Därför finns iBoxen. Genom vår öppna infrastruktur ger vi hela Sverige tillgång till hållbara och klimatsmarta leverans­­er – från norr till söder, från storstad till landsbygd. Fler paket­­ kan levereras med färre utkörningar.

Hållbar E-handel

Hållbarhet är något vi alla måste arbeta med och det gör vi bäst tillsammans. iBoxen är bland annat med i branschinitiativet ”Hållbar E-handel”, som samlar aktörer inom svensk e-handel för att tillsammans hitta lösningar för att göra branschen mer hållbar. Tillsammans vill vi skapa en branschstandard för hållbar e-handel som gör hållbarhet mätbart och förståeligt för alla inom ekosystemet e-handel och inte minst för konsumenterna.

Läs mer på hallbarehandel.org

6 positiva hållbarhets­effekter av iBoxen

  • Minskar antalet paket­transporter
  • Minskar trängsel i städerna
  • Möjliggör dygnetruntleverans­er
  • Kan ersätta privata transporter
  • Samordnar transporter i städerna
  • Minskar antalet bomkörningar

Upp till 70% lägre
utsläpp

I en rapport beställd av World Economic Forum framtagen av bland annat McKinsey slås fast att en lösning med oberoende leverans­boxar kan generera utsläppsminskningar på närmare 70 procent per paket­­ i en storstad. Motsvarande undersökningar har gjorts av miljökonsultföretaget Tellus21 av iBoxens lösningar i en förort och på landsbygd. I rapporten påvisas en potentiell minskning av utsläpp med minst 30–50 procent.

I glesbygd skulle leverans­­boxarna på strategiskt valda platser göra att konsumenter slipper köra långt för att hämta ut sitt paket­­. Den minskade körsträckan bidrar till minskade utsläpp.