Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Så funkar det

Hur fungerar vår infrastruktur?

Varje iBoxen är en del av en nationell, öppen, infrastruktur. Med smart teknik och programvara från Qlocx möjliggörs en smidig paket­hantering – som alla transportbolag kan ansluta sig till och nyttja.

Våra boxar

Leverans­boxen är ca 220 centimeter hög, 110 centimeter bred och 70 cm djup, tillverkat i galvaniserad plåt. iBoxen står på ett betongfundament och väger total ca 430 kg. Boxarna är byggda för att stå utomhus och har plats för 16 paket­ i olika storlekar. Boxarna tillverkas av det svenska företaget Berglunds och öppnas med svensk teknik från Qlocx.

Just nu finns våra boxar här

Våra boxar är publika och står utomhus så att mottagare och transportbolag kan nå dem dygnet runt, året om. För att placera ut iBoxen krävs en plats utomhus, som är tillgänglig dygnet runt. Boxen behöver en plan, hårdgjord, yta om 0.8 kvadratmeter (1100 x 600 mm).

Om boxen ska stå vid en flerfamiljsbostad eller ett kontor vill vi ha placeringen så nära en dörr som möjligt. I villaområden strävar vi efter en central placering i anslutning till en väg in eller ut ur området eller mitt i.

Enkelt

Med smart teknik är det enkelt och bekvämt att använda iBoxen, både för transportbolag och för slutkund. När du vill hämta ditt paket­ närmar du dig bara iBoxen med din mobiltelefon, och med hjälp av Bluetooth-teknik kan du öppna luckan och hämta ditt paket­.

Bekvämt

iBoxen är tillgänglig dygnet runt, året om. Bor du i en stad är målet att du aldrig ska ha längre än 300 meter till din närmaste iBoxen. På mindre orter placeras boxarna ut på strategiskt valda platser för att underlätta vardagen. 

Hållbart

Hållbarhet är själva kärnan för iBoxen. Genom att samordna transporter till en box och minska på sträckan varje slutkund behöver ta sig för att hämta ut ett paket­ reduceras utsläppen dramatiskt. Beräkningar visar att utsläppen kan minska med 50 procent per paket­ om iBoxen utnyttjas fullt ut.

Från köp till leverans­

1 Kund köper vara på nätet, väljer iBoxen
2 Transportbolag hämtar varan hos e-handlaren
3 Varan sorteras av transportbolaget
4 Transportbolaget aviserar mottagaren via app eller sms. Kodnyckel skickas.
5 Transportbolaget lämnar varan iBoxen, mottagaren aviseras
6 Mottagaren närmar sig iBoxen med påslagen Bluetooth
7 Inom räckvidd identifierar skåpet mottagaren via Bluetooth
8 Kryptonyckeln verifieras och mottagaren öppnar luckan via "knapp" på telefonen
9 Luckan öppnas och mottagaren hämtar paket­et och stänger luckan
10 När luckan stängs notifieras transportbolaget och mottagaren om att transaktionen är avslutad
11 Luckan är åter tillgänglig för transportbolagen