Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

Här finns vi

Kartan illustrerar var iBoxens boxar finns utplacerade. Den uppdateras löpande när nya boxar ställs ut. Här kan du även läsa mer om vår infrastrukturplan för leverans­boxar i Sverige.

Just nu finns våra boxar här

Vill du ha en box vid din fastighet eller i din kommun, kontakta iboxen

Tidslinje

Vi har ett stort engagemang för att hela landet ska leva och att stad som land ska få tillgång till smarta och bekväma leverans­lösningar. Vi är finansierade att placera ut leverans­boxar som täcker hela Sverige. Det säkerställer en rikstäckande, öppen, infrastruktur som gör e-handeln mer lättillgänglig över hela landet.

Vi är angelägna om att snabbt erbjuda vår infrastruktur till så stor del av landet som möjligt. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för två tredjedelar av all e-handelstrafik i Sverige. iBoxens fokus är att tidigt etablera sig i dessa städer, från stadskärnan och utåt. Inom ett par år är vårt mål att ha full täckning i hela landet, från norr till söder.

2021-2022

Fokus på Storstockholm, Stormalmö och Storgöteborg samt de 15 största städerna i Sverige.

2022-2023

Vi fortsätter att placera ut iBoxen och förtäta på de orter vi finns på samt etablera oss på fler nya orter.

2023-2026

Leverans­boxar placeras ut i resten av Sverige, med målet att ha full täckning i hela landet.

Följ vår resa – läs aktuella nyheter om iBoxen