Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Beställ
Kontakt

Här finns vi

Kartan illustrerar var Iboxens boxar finns utplacerade. Den uppdateras löpande när nya boxar ställs ut. Här kan du även läsa mer om vår utrullningsplan för Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Våra boxar

Förklaring till kartpins:

Nyplacerade boxar

Existerande boxar

Vill du ha ett skåp vid din fastighet eller i din kommun, kontakta iboxen

Tidslinje

Vi har ett stort engagemang för att hela landet ska leva och att stad som land ska få tillgång till smarta och bekväma leverans­lösningar. Vi är finansierade för att på fem år placera ut leverans­boxar som täcker hela Sverige. Det säkerställer en nationell, öppen, infrastruktur som gör e-handeln mer lättillgänglig över hela landet.

Vi är angelägna om att snabbt erbjuda vår infrastruktur till så stor del av landet som möjligt. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för två tredjedelar av all e-handelstrafik i Sverige. iBoxens fokus är att tidigt etablera sig i dessa städer, från stadskärnan och utåt. 2026 är vårt mål att ha full täckning i hela landet, från norr till söder.

2021-2022

Fokus på Stockholm (postnummer 10-19), Malmö och Göteborg.

2022-2023

iBoxen placeras ut på 2 000 orter med fler än 200 hushåll.

2023-2026

Leverans­boxar placeras ut i resten av Sverige, med målet att ha full täckning i hela landet.

Följ vår resa – läs aktuella nyheter om iBoxen