Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-12-13

E-handeln måste bli en motor för hållbar konsumtion

Hållbarhets­strategen Mårten Sjölin ser iBoxen som en viktig del i branschens klimatarbete. Den öppna infrastrukturen kommer att kapa utsläppen från transporter. – E-handeln måste bli en motor för hållbar konsumtion. iBoxen har en väldigt positiv klimateffekt, säger han.

Mårten Sjölin har länge jobbat med hållbarhet inom e-handel, energi och logistikfrågor. Han håller i utbildningar och driver flera projekt inom dessa områden, till exempel som expert vid framtagande av en svanenmärkt e-handelstransport.  

Han är även författare till boken ”Resan till hållbar e-handel” som han skrev under pandemin.

Tanken är att erbjuda e-handlare en enkel guide till hur de kan bli mer hållbara.

– Jag försöker belysa de utmaningar och möjligheteter som finns. E-handeln måste bli en motor för hållbar konsumtion. Branschen är en del av samhällsbyggnaden och alla kommer att vara beroende av e-handel i framtiden. I vissa delar av landet är man redan det, säger Mårten Sjölin.

Mårten Sjölin menar att branschen alltid varit intresserad av hållbarhet, men att fokus främst legat på tillväxt och att plocka marknadsandelar. Nu är det dags för nästa steg.

– Kunskapsnivån har varit för låg, men när man blir stor måste man också ta ansvar.

Mårten Sjölin är positivt inställd till leverans­boxar i allmänhet och iBoxen i synnerhet. Han menar att iBoxens öppna infrastruktur med boxar utomhus, tillgängliga dygnet runt, kommer att ge positiv effekt på klimatavtrycket på lastmile-leverans­erna.

Mårten Sjölin har i studien ”iBoxen en del av en hållbar e-handel” undersökt iBoxens klimateffekter.

– Generellt sett har jag tidigt sett att transportörneutrala leverans­boxar kan effektivisera och ta bort transporter från samhället. I och med att iBoxen, efter sin utrullning, kommer stå så nära hemmet kommer en box att ersätta en del hemleverans­er per box och dag. Sen kommer det också till viss del ersätta privata resor till ombud för att hämta varor, säger han.

iBoxen kommer att göra skillnad, både i stad och på landsbygden. Mårten Sjölin menar att den största positiva klimateffekten kommer att ske på landsbygden. Om transportörer börjar samlasta de leverans­er som ska till boxen så kan iBoxen innebära en utsläppssänkning på 30 - 50 procent mot nuvarande leverans­former.

– iBoxen har en väldigt positiv klimateffekt. På landsbygden kommer en box nära hushållen minska privata resor till ombud. En annan effekt jag ser är att alla de som kör halvfulla lastbilar kommer sluta med det. Med iBoxen kan alla använda samma app och möjligheter till samkörning ökar, säger han.

Några siffror från Mårten Sjölins studie av iBoxens klimatnytta

Glesbygden – tydligt positiv klimateffekt

Analys: Vad gäller klimateffekt så minskar utsläppen med i snitt 25 procent vilket beror på färre privata resor med bil. Utöver klimateffekten så bidrar iBoxen till en bibehållen service i glesbygden och ökad möjlighet till samordnade transporter.

Förorten: Viss positiv effekt

Effekten beror på hur långt det är till närmsta ombud och om iBoxen innebär att fler transportörer behöver leverera varor till boxen än till ombud eller direkt hem till konsumenten. I våra exempel minskade utsläppen med 12 procent. Det beror helt på hur det ser ut i respektive förort och vilka antaganden vi gör gällande leverans­er till boxen.

Staden – positiv effekt för klimatet

Klimateffekten i staden var i snitt -23 procent. Detta beror på att en leverans­box minskar antalet hemleverans­er. En annan effekt med boxar är att det:

  • möjliggör ett liv utan bil
  • möjliggör nattleverans­er, och då förbättrad nyttjandegrad av infrastruktur som fordon och terminaler samt gör det möjligt att erbjuda fler chaufförer och terminalarbetare heltidsanställning.
  • minskad trängsel i stadsmiljö då de minskar antalet leverans­er.
  • minskar hälsovådliga emissioner.

iBoxen – så funkar den.

Här kan du beställa iBoxen.

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com