Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2023-07-07

Forskaren om cirkulär ekonomi

Behovet av att minska resursförbrukningen kommer tvinga samhället mot en cirkulär ekonomi. Joakim Kembro, som länge forskat kring frågor om handelslogistik, inleder nu forskningsprojekt på området. "Vi nyttjar för mycket av jordens resurser så vi behöver tänka om", säger Joakim Kembro, lektor och docent vid Lunds Tekniska Högskola.

Joakim Kembro har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om nyckelbeslut för att investera i och utveckla högautomatiserade lager inom svensk handel.Efter sommaren inleder han och kollegan Dr. Ebba Eriksson Ahre, tillsammans med doktorander, två forskningsprojekt kring cirkulär ekonomi (finansierade av Hakon Swenson-stiftelsen och Handelsrådet) för att försöka reda ut vad omställningen kommer att innebära, i alla led – från logistik, butik, och ny teknologi till nya yrken och kompetensbehov.

 För Kembro är det tydligt att övergången till cirkulär ekonomi kräver ett brett samarbete mellan företag, konsumenter, forskare och politiker. Han betonar att cirkulär ekonomi inte är enbart ansvaret för enskilda företag, utan en fråga som involverar hela samhället.

– Det är inte bara ett företag som måste tänka om utan det är alla. Och hade det varit enkelt så kanske många hade lyckats redan, men så är inte fallet, säger Kembro, som menar att lagstiftning inom kort kommer tvinga företag att skynda på processen.

– Det kommer mer och mer regelverk och lagar, framför allt på EU-nivå. Och då är frågan om man vill vara på framfötterna eller hamna steget efter i svensk handel.

"Logistik en knäckfråga"

Målet med forskningsprojekten är också att identifiera lösningar, nya aktörer, företag, och teknologier som kan bidra till omställningen. iBoxen vill underlätta en mer hållbar e-handel, och Kembro ser iBoxens potential som en plattform för att stötta cirkulär handel. iBoxen är öppen dygnet runt och det underlättar för elektrifierade och samordnade leverans­er nattetid. iBoxen har även öppnat upp sina leverans­boxar för privatpersoner vilket gör att det blir enklare att köpa och sälja begagnat, eller exempelvis låna verktyg av grannen.

– Logistik är en knäckfråga för den cirkulära ekonomin. Lösningar som iBoxen kan spela en viktig roll. Handeln behöver komma närmare slutkund för returer och återanvändning, och elektrifierade fordon kommer att behövas. Exakt hur det ska se ut finns det inget facit på, men alla logistiklösningar som kan vara en brygga till/från konsumenter är intressanta, säger Kembro.

 Kembro understryker behovet av att involvera slutkonsumenten och skapa incitament för att återlämna och återanvända produkter. Han lyfter möjligheten att etablera samlingsplatser nära bebyggelse där kunder kan lämna tillbaka produkter för återanvändning eller återvinning.

"Nyproduktion ohållbart"

Han poängterar också att vi behöver omvärdera vårt konsumtionsbeteende och sätta fokus på reparation, underhåll och förlängning av produktlivscykeln i stället för att ständigt producera nytt.

– Det man vet i nuläget är ju att nyproduktion är i princip ohållbart och vi nyttjar för mycket av jordens resurser så vi behöver tänka om, säger han.

 Kembro framhäver också vikten av att lära av internationella exempel och att samarbeta över gränserna för att främja cirkulär ekonomi. Genom att testa olika lösningar och utbyta erfarenheter kan vi ta reda på vad som fungerar och inte fungerar.

– Vi behöver lära oss av de goda exempel som finns både regionalt och globalt, säger han.

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com