Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2023-08-28

AI-verktyg för boxplaceringar

iBoxen har, tillsammans med Schenker och Linköpings Universitet, inlett en fördjupad förstudie med målet att utveckla ett avancerat AI-verktyg för att optimera placeringen av leverans­boxar i svenska städer. "Målet med detta projekt är att skapa en smidigare och mer hållbar upplevelse för både konsumenter och transportörer genom att optimera placeringen av leverans­boxar på ett sätt som gynnar alla parter", säger Johan Edstav, chef för samhällskontakter och hållbarhet på iBoxen.

AI-verktyget är ett CLOSER-projekt finansierat av Vinnova och Drive Sweden. CLOSERs uppdrag är att vara en nationell kunskapsnod, projektinitierare och plattform för samverkan och demonstrationsprojekt för ökad transporteffektivitet. Målet är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Den fördjupade förstudien ska undersöka hur AI kan utnyttjas för att förändra hur leverans­boxar positioneras i relation till befintliga ombud (som matvarubutiker och tobakshandlare), där konsumenter regelbundet hämtar sina e-handlade varor, och i förhållande till hur människor förflyttar sig i samhällen.

– Målet med detta projekt är att skapa en smidigare och mer hållbar upplevelse för både konsumenter och transportörer genom att optimera placeringen av leverans­boxar på ett sätt som gynnar alla parter, säger Johan Edstav, chef för samhällskontakter och hållbarhet på iBoxen.

Projektet har en bred samhällsnytta

I den inledande förstudien undersökte teamet potentialen för att utveckla ett sådant AI-verktyg. Det visade sig vara möjligt. Den nya fasen involverar en djupare analys av tillgänglig data och utvärdering av vilka parametrar som påverkar bästa placeringen av leverans­boxar.

Johan Edstav poängterar att projektet har en bred samhällsnytta. Den förväntade effekten av ett optimerat leverans­system är inte bara att konsumenterna får en smidigare upplevelse när de hämtar sina paket­, utan även att det kan minska den totala miljöpåverkan.

– Genom att uppmuntra fler att använda leverans­boxar i stället för egen bil och genom att optimera logistikkedjan kan projektet ha långtgående positiva effekter för samhället och miljön, säger Johan Edstav och fortsätter:

– E-handeln har ett lite oförtjänt dåligt rykte om att ha stor miljöpåverkan. Och det är för att folk inte ser helheten. Om du sätter dig i en bil och kör till köpcentret för att köpa jackan är det en extra transport, och jackan har även transporterats till butiken. En optimerad e-handel kommer innebära färre transporter, säger Johan Edstav.

Ska säkerställa optimala positioner

Verktyget kommer att användas när man placerar ut nya boxar eller omlokaliserar för att säkerställa optimala positioner och transportflöden i förhållande till paktombud.

Målet är att slutföra den djupgående analysen följt av en ansökan om medel för att utveckla själva AI-verktyget. Ett verktyg skulle fungera som ett starkt argument i dialogen med kommuner och fastighetsägare. Genom att visa på de potentiella miljövinster och effektivitetsförbättringar som kan uppnås genom projektet hoppas initiativtagarna på att övertyga olika intressenter om fördelarna med nya, innovativa leverans­system.

 

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com