Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2023-05-25

Så kan iBoxen bidra till "15-minutersstaden"

Konceptet "15-minutersstaden" är en vision om en hållbar stad där människor kan få tillgång till alla sina behov inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från sina hem. "Lösningar som iBoxen kan spela en avgörande roll för att den ska bli verklighet", säger Per Ankersjö, rådgivare inom kommunikation och hållbar stadsutveckling och tidigare borgarråd i Stockholm.

I en tid av ständigt framväxande teknologi och innovation spelar e-handeln en betydande roll i utformningen av framtidens städer.

En av de mest påtagliga effekterna av e-handeln är att den minskar behovet av onödiga resor och beroendet av att äga egna fordon. Genom att enkelt kunna beställa varor online och få dem levererade hem eller nära hemmet, behövs inte egna bilar för att transportera paket­.

– Det minskar också behovet av externa köpcentrum utanför städerna och tätorterna. Men det är viktigt att städer och kommuner upplåter mark och ser till att det finns tillräckligt med paket­boxar nära bostadsområdena, säger Per Ankersjö.

 För att ytterligare minska trafikmängden och främja hållbara leverans­er, förespråkar Ankersjö användningen av elbilar och leverans­er under nattetid. Stockholms stad har tidigare genomfört försöksverksamhet med elleverans­er till livsmedelsindustrin och livsmedelsaffärer. Ankersjö betonar att städer och kommuner kan spela en viktig roll genom att ha flexibla regler för leverans­er och vara öppna för nya affärsmodeller.

”Öppen affärsmodell som minskar utsläpp”

När det kommer till iBoxen, ett nätverk av leverans­boxar som är öppna för alla transportbolag, är Ankersjö positiv. iBoxen är tillgänglig dygnet runt och kräver inte en extern kraftkälla, vilket gör den till en bekväm och kostnadseffektiv lösning för både invånare och transportbolag. Lösningen är idealisk för elektrifierade paket­leverans­er nattetid.

– Det som är bra är att det är en öppen affärsmodell som främjar en bättre stadsmiljö och minskar utsläppen genom att minska behovet av enskilda transporter. Det bidrar till effektivare leverans­er och invånare behöver inte ta bilen för att hämta sitt paket­ hos ett ombud, säger han.

 iBoxen och liknande lösningar främjar principerna i 15-minutersstaden. Genom att göra det enkelt för människor att hantera sina vardagliga ärenden lokalt och minska behovet av onödiga transporter, skapas en stadsmiljö som främjar rörlighet, hållbarhet och en bättre livskvalitet för invånarna.

 Under sin tid som politiker såg Ankersjö en ökning av e-handeln och förändringar inom leverans­branschen. Han anser att politiker och kommuner behöver öka sin kunskap om dessa förändringar och anpassa sin politik och regelverken till nya innovationer och affärsmodeller. Genom att vara medvetna om möjligheterna att skapa bättre livsmiljöer, och minska utsläpp och transportrörelser, kan politiker motiveras att agera snabbare och underlätta för fler paket­boxar och hållbara leverans­lösningar.

”Potential för mer levande stadsmiljö”

När det gäller stadens roll i framtiden ser Ankersjö en potential för en större bredd av verksamheter i bottenplan av byggnader.

– Jag ser framför mig en mer varierad och udda mix av butiker och kulturaktiviteter, i stället för stora kedjor. Coworking-trenden och öppna arbetsplatser som integreras i stadsmiljön bidrar också till en mer levande stadsmiljö.

 Ankersjö tror på så sätt att städerna kommer att utvecklas och förbättras genom kombinationen av e-handel och en ökad mångfald av verksamheter i stadskärnan.

En viktig fråga som också diskuteras är den cirkulära ekonomin och second hand-plattformar som allt fler använder, som exempelvis Blocket och Tradera. Ankersjö betonar att innovationer och affärsmodeller som främjar återanvändning och minskad resursförbrukning är avgörande för en hållbar utveckling.

– iBoxens funktioner, såsom möjligheten för privatpersoner att hyra ut verktyg och återanvända varor, speglar den cirkulära ekonomins principer och stödjer en mer hållbar livsstil, säger han.

 

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com