Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-11-24

Nytt verktyg ska minska trafik

iBoxen bidrar till att utveckla ett verktyg för att minska trafik i nya bostadsområden. "Vår boxlösning kan hjälpa oss att få ett mer hållbart samhälle", säger Johan Edstav, chef för samhällskontakter och hållbarhet på iBoxen.

Det saknas i dag verktyg och underlag för att planera och implementera framtidens godstransporter. För att tydliggöra förutsättningarna vid byggen av nya fastigheter och bostadsområden har Göteborgsregionen inlett förstudien ”Modellering av fastighetsnära godstransporter”. Tanken är att studien ska ge en mer komplett bild av konsekvenserna av vad ett nytt område innebär ur olika perspektiv.

iBoxen är en av aktörerna som är med för att bidra till att utveckla ett verktyg som ska fungera som stöd för byggare och samhällsplanerare.

– Vi vet att om leverans­boxarna står utomhus i bostadsområden, då använder de boende inte sitt eget fordon för att hämta sina varor. Man ger sig inte ner i garaget för att köra 200 meter och hämta ett paket­. Det gör att persontrafiken och utsläppen i området minskar, säger Johan Edstav.

Minskar behov av bil

Bygget av nya parkeringsplatser är dessutom dyra, och byggarna vill ofta undvika stora parkeringsytor.

– Det ger möjlighet för människor i bostadsområden att inte behöva äga egen bil, utan man kan ansluta sig till en bilpool och nyttja fordon när man behöver, säger Johan Edstav.

Verktyget kommer att underlätta beslut som ger bättre planering för laddinfrastruktur, paket­boxar, mobilitetshus, sophantering, vägutformning, lastplatser och mycket annat.

– Det handlar även om trafiksäkerhet och ekonomi. Man behöver inte bygga en fyrfilig väg utanför området utan det räcker med en tvåfilig. Och minskar behovet av trafik finns det många positiva effekter utifrån ett samhällsperspektiv, inte minst de miljömässiga, säger Johan Edstav.

iBoxen hoppas kunna bidra till en bättre och mer hållbar vardag, runt om i Sveriges bostadsområden.

– Vi är självklart intresserade av att ställa ut våra leverans­boxar. Det är vår affärsidé. Men i det här projektet har vi engagerat oss för att medverka till förverkligandet av ett mer hållbart samhälle. Vi är övertygade om att vår boxlösning kan bidra till det, säger Johan Edstav.

Göteborgsregionen driver projektet

Per Sunnergren på Johanneberg Science Park kommer under förstudien bland annat leda två workshops med deltagare från ett stort antal fastighetsaktörer och kommuner. 

– Det är av stor vikt för fastighetsutvecklare och kommuner att få grepp om hur stora godsvolymer som kan förväntas idag och framöver med den ökande näthandeln. I denna förstudie möts fastighets- och transportbranschen för att tillsammans utröna möjligheterna och vägen framåt till ett pålitligt modelleringsverktyg, säger Per Sunnergren, projektledare på Johanneberg Science Park på projektets hemsida.

Förstudien drivs av Göteborgsregionen som är huvudsökande och övriga parter som ingår i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet, Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park som projektledande parter. Stockholm stad, Borås stad, Härryda kommun, Göteborg stad, Business region Göteborg (BRG), Landvetter Södra Utveckling, MölnDala Fastighet AB, Best Transport, Gordon Delivery, iBoxen, Bzzt, Movebybike, och Velove Bikes som inkindparter. nShift, Ecoloop, RISE, Södahl & Partners, Trivector, Trafikverket och Trafikanalys är referensgrupp.

 

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com