Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-11-02

Omvärldsläget förstör inte julstämningen - svensken planerar öppna plånboken

Trots rusande inflation och ett osäkert omvärldsläge planerar 60 procent av svenskarna att lägga lika mycket eller mer pengar på julklappar i år som i fjol. Hälften planerar också att handla sina julklappar på nätet.
– Det här visar att både e-handelsföretagen och transportbolagen behöver rusta för ytterligare en hektisk julhandel med fortsatt stora paket­volymer, säger Markus Trautmann, kommunikationschef på iBoxen.

Över 1 000 svenskar över hela landet i åldrarna 20 – 74 år har fått frågor om hur de ser på årets julhandel i iBoxens undersökning, och om de föredrar att handla på nätet eller i butik.

Svenskarna kommer fortsatt att lägga mycket pengar på julklappsinköp, trots det skakiga omvärldsläget med rusande inflation, höjda räntor och skenande elpriser. 53 procent av de tillfrågade anger att de kommer att lägga lika mycket pengar som i fjol, 25 procent kommer att lägga något mindre medan 11 procent kommer att lägga mycket mindre. 65 procent av de tillfrågade i undersökningen kommer att handla lika många eller fler julklappar på nätet i år jämfört med förra året.

Trots att över hälften svarar att de kommer att lägga lika mycket på julklappsinköp som i fjol, uppger 75 procent av de tillfrågade att omvärldsläget ändå kommer att påverka julklappsinköpen i varierande grad.

Det är intressant att så många som 60 procent ändå anger att de kommer att lägga lika mycket eller öka sin julklappsbudget i år, en budgetpost som ökat stadigt för svensken de senaste åren. Samtidigt så är det självklart så att högre utgifter skapar osäkerhet, säger Markus Trautmann.

På nätet eller i butik?
Hur handlar svensken då helst sina julklappar – på nätet eller i butik? Där är det jämt. 51 procent handlar helst i butik, medan 49 procent helst handlar på nätet. Det är dock stor skillnad mellan åldersgrupperna. Hela 67 procent av 35 - 44-åringarna föredrar att sköta sina julklappsinköp på nätet. Bland den yngsta målgruppen, 20 – 24, är det ganska jämnt fördelat mellan nätet och fysisk butik, medan pensionärer ännu inte riktigt verkar ha omfamnat näthandeln. Där handlar 75 procent helst sina julklappar i butik.

Dagens konsumenter är mer benägna att avbryta ett köp från en e-handlare om de inte erbjuder det leverans­alternativ konsumenten vill ha. Därför gäller det att e-handlare erbjuder flera olika leverans­alternativ.

Många julklappar som beställts på nätet hämtas idag ut hos paket­ombud, vilket varje år föranleder rubriker om överfulla ombud, paket­kaos och köer. Bland de yngre konsumenterna (20-44 år) hämtar var femte person helst sitt paket­ i en paket­box som står utomhus nära sin bostad. Det rimmar väl med trender från andra undersökningar där paket­boxar växer i popularitet mot ombud*.

– Fördelarna med utomhusboxar är att de alltid är tillgängliga, du slipper köer, de finns nära ditt hem eller där du dagligen passerar, och du kan hämta ditt paket­ när det passar dig. Dessutom behöver man inte ta bilen till ett paket­ombud vilket innebär mindre trafikbelastning och lägre utsläpp, säger Markus Trautmann.

Enligt undersökningen så är köer även den främsta anledningen till att inte handla sina julklappar i butik följt av tidsbrist och begränsat utbud. Rädslan för att smittas av covid verkar inte vara så stor, förutom i den äldsta målgruppen där ungefär var fjärde oroar sig för smitta i julhandeln.
 

Frågor från undersökningen

Kommer du att lägga mer pengar, lika mycket eller mindre på julklappsinköp än i fjol?

Mycket mer         1 procent
Något mer           6 procent
Lika mycket       53 procent

Något mindre    25 procent
Mycket mindre  11 procent

Hur handlar du helst dina paket­ i jul?

I butik 51 procent
På nätet 49 procent
 

Vad får dig att undvika att handla i fysiska butiker i jul? (flera val möjliga)

Köer                                        42 procent
Långa avstånd till butiker        24 procent
Begränsat utbud                     34 procent
Tidsbrist                                  36 procent
Covid                                      16 procent
Annat                                      15 procent
 

Hur många julklappar kommer du att handla på nätet i år jämfört med förra året?

Många fler                                     2 procent
Något fler                                      7 procent
Ungefär lika många                     56 procent
Något färre                                  11 procent
Mycket färre                                 7 procent
Vet ej                                           17 procent
 

Om du får möjlighet att välja själv, hur tar du helst emot dina paket­ som du handlat på nätet?
(ålder 25-34 i parantes)

Till ett paket­ombud (exempelvis mataffären eller den lokala handlaren)                                42 procent (34 procent)

Till ett digitalt ombud (paket­box i butik eller köpcenter med begränsade öppettider)                 16 procent (21 procent)
Hemleverans­ där jag måste vara hemma under ett visst tidsspann                          6 procent (3 procent)
Till paket­box som står utomhus (nära där jag bor så att jag kan hämta paket­et när jag vill)     14 procent (21 procent)
Till avsändande företags fysiska butik                                                                      2 procent (1 procent)
Lämnas utanför ytterdörren                                                                                     21 procent (21 procent)


Resultatet baseras på en undersökning med 1 010 boende i Sverige 20-74 år via undersökningsföretaget Norstats panel i oktober 2022.

*Tidigare undersökningar som visar att paket­boxar vinner mark:
E-barometern
Studie från Linköpings Universitet: Paket­box? Yes box!
E-handelsindikatorn
Så vill svenskarna få sina paket­ levererade


För mer information, kontakta:

Markus Trautmann, kommunikationschef iBoxen
mail: markus.trautmann@iboxen.com,

tfn: 0721-417 417iBoxen
iBoxen utvecklar en rikstäckande infrastruktur för leverans­boxar utomhus - tillgängliga för alla dygnet runt. Vi investerar stort med målet att alla Sveriges 4,7 miljoner hushåll - i såväl landsbygd som stad - enkelt och bekvämt ska kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ via en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar – oavsett var de handlar och vilken transportör som levererar paket­en. Leverans­boxarna är ett nödvändigt och bekvämt alternativ till ombuds- och hemleverans­er.

iBoxens infrastruktur kan användas av alla transportbolag vilket gör det möjligt för e-handeln att fortsätta växa - på ett mer hållbart sätt. Boxarna leder till färre och kortare transporter på landsbygden och skapar förutsättningen för nattleverans­er med elfordon i städer. iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Redito, och är finansierat för att skapa ett nätverk med boxar över hela Sverige. iBoxens leverans­boxar använder programvara från företaget Qlocx.

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com