Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-10-13

Ny studie: Flera fördelar med paket­boxar

Paket­box? Yesbox! Så heter en ny rapport om paket­boxarnas betydelse i vår vardag. "Paket­boxarna verkar absolut ha kommit för att stanna. Det är i synnerhet faktorerna geografisk bekvämlighet, öppettider, miljömässig hållbarhet och användarvänlighet som är viktiga för kunden vid användning av paket­box", säger Hannah Sackbrook, civilekonom och tidigare student vid Linköpings universitet.

Examensarbetet “Paket­box? Yes box!” har gjorts av Caroline Kempe Sjöström och Hannah Sackbrook, tidigare studerande vid Civilekonomprogrammet, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, vid Linköpings universitet.

De valde ämnet tack vare ett eget intresse för logistik samt att paket­boxar är en relativt ny företeelse i Sverige.

– Det har inte gjorts så mycket forskning om detta tidigare i Sverige vilket var en utmaning. Men det har också gjort vårt arbete ännu mer intressant, säger Caroline Kempe Sjöström.

Författarna har gått igenom en mängd studier, statistik, vetenskapliga artiklar och andra rapporter både från Sverige och utlandet, och även gjort en egen enkätundersökning, som ligger till grund för deras examensarbete

Paket­boxar ökar i popularitet

I rapporten konstateras att e-handelns tillväxt i Sverige uppgick till 20 procent år 2021, enligt statistik från E-barometern. E-handeln som andel av den totala detaljhandeln steg år 2021 till 16 procent jämfört med året innan då den låg på 14 procent.

Under de senaste åren har paket­boxarna också ökat i popularitet i Sverige. Caroline Kempe Sjöström och Hannah Sackbrook säger att bekvämligheten som boxarna medför är en viktig orsak till detta.

– Man vill kunna hämta sitt paket­ som en del av en vardaglig syssla, som på väg till eller från jobbet, utan att behöva passa några öppettider. Vi tror därför att det kommer att växa med boxar som står placerade utomhus, som iBoxen, säger Hannah Sackbrook.

Miljöaspekten är också en bidragande anledning till att fler och fler föredrar att få sina paket­ till en paket­box.

– Paket­boxar är ett sätt att undvika leverans­er som genererar mer utsläpp. Det är ett mer miljövänligt alternativ än hemleverans­. Paket­boxarna ger minskade utsläpp, minskat buller och mindre trängsel på vägar och i bostadsområden, säger Caroline Kempe Sjöström.

Får inte bli för många paket­boxar

Författarna till rapporten “Paket­box? Yes box!” resonerar också kring att det samtidigt inte får bli för många paket­box-stationer.

– Vi har här diskuterat skillnaden mellan boxar som enskilda transportbolag äger och transportörsoberoende boxar, och tror att den boxlösning som alla transportbolag kan leverera till kan vara rätt ute. Här tror jag att iBoxen har stora möjligheter framåt, eftersom de erbjuder just detta, säger Hannah Sackbrook.

– I vår rapport gör vi jämförelsen med vanlig post – den vill vi ju inte behöva hämta i sju olika postlådor, utan vi vill ju ha all post till en brevlåda. Samma sak blir det med För kunden spelar det ingen roll vilken transportör som kör ut paket­et, det viktiga är att kunna få det levererat på ett sätt som passar mig.

I rapporten utvecklas resonemanget ytterligare:

“Om alla paket­boxföretag däremot placerar ut varsin paket­box på en geografiskt lämplig plats kommer sannolikt platsbrist uppstå. Enligt Svensk Digital Handels vd, Per Ljungberg är därför en transportörsberoende paket­box inte långsiktigt hållbart för kunder då det vore som att ha en postlåda utanför varje hus för varje postaktör. Detta tyder på att transportörsoberoende paket­boxar kan vara framtiden”

Kunderna bryr sig inte om transportörer

Caroline Kempe Sjöström och Hannah Sackbrook har även tittat just på vikten för e-handlarna att ha en välfungerande så kallad “last mile”-lösning. I sin rapport skriver de om att forskning visar att last-mile leverans­en formar kundens slutliga intryck av köpet och att kunden sällan särskiljer de olika transportörerna involverade i köpet.

– En av de mest populära lösningarna för att hantera ovanstående utmaningar är paket­boxen, konstaterar författarna i sin rapport.

Hannah Sackbrook exemplifierar med att om en kund har e-handlat på exempelvis H&M så kommer denna att tycka att det är H&M som har gjort ett dåligt jobb om paket­et inte levereras korrekt.

– Konsumenten förbiser ju ofta den som transporterar paket­et, och därför blir det viktigt för e-handelsföretaget att välja flera bra leverans­lösningar. Detta blir oftare och oftare en paket­boxlösning eftersom fler och fler kunder vill hämta sina varor så, säger Hannah Sackbrook

Här finns rapporten i sin helhet

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com