Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-05-11

Konsumenternas nya krav - ska vara hållbart och bekvämt

Den ökande e-handeln skapar nya krav från konsumenterna. Att både kunna handla hållbart och bekvämt blir allt viktigare. "iBoxen är en bra lösning i och med att den är både bostadsnära och öppen för alla transportörer", säger Emma Hernell, vd för HUI.

Emma Hernell konstaterar att vi har haft en väldigt kraftig tillväxt för e-handeln de senaste åren.

- Just nu är det såklart andra saker som stör, som kriget i Ukraina, stigande räntor med mera. Det kan innebära en inbromsning för detaljhandeln, men över tid kommer det vara en fortsatt tillväxt.

HUI ägs av Svensk Handel och hjälper sina kunder och detaljhandeln i stort med analys och rådgivning inom konsumtion, samhällsekonomi och stadsutveckling. Emma Hernell tillträdde som vd i höstas, och med sin långa erfarenhet när det gäller konsumentbeteende och konsumenttrender är hon även en frekvent anlitad föreläsare och rådgivare i dessa frågor.

Pris, utbud och bekvämlighet menar Emma Hernell är de tre drivkrafterna bakom e-handelns tillväxt.

- Det finns ganska mycket kvar att göra, framför allt när det gäller bekvämlighet.

För även om hemleverans­erna ökar så blir kunderna också allt mer medvetna, menar Emma Hernell.

- Jag tror att vi kommer att få mer och mer diskussion kring hållbarhetsfrågor. Konsumenterna kommer vilja ha möjlighet att göra medvetna val när de beställer sina varor. Man börjar kanske ifrågasätta att min vara ska åka ensam i en transportbil bara för att lämnas vid min dörr, och efterfrågar istället andra alternativ.

- Att då inte behöva sätta sig i en bil och åka extra för att hämta paket­et utan kunna promenera förbi leverans­boxen på vägen hem gör iBoxen till en bra lösning i och med att de är bostadsnära.

Att varutransporter ofta sker med halvfyllda bilar är ett annat klimatrelaterat problem och en viktig utmaning för branschen.

- Det fina med iBoxen är att den är öppen för alla transportörer. Det är viktigt ur ett effektivitetshänseende, så att så optimala rutter som möjligt kan skapas, säger Emma Hernell.

Att vi står inför en ny ekonomisk verklighet verkar vara ett faktum, med tanke på världsläget.

- Det ska bli intressant att se hur det påverkar detaljhandeln om ekonomin blir lite tightar, säger Emma Hernell.

- Att e-handeln kommer fortsätta att växa är jag säker på, men med större fokus på hållbarhetsfrågor. Alla former av leverans­lösningar kommer att behövas, det räcker inte med de paket­ombud, leverans­boxar och hemleverans­-alternativ som har funnits hittills.

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com