Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-11-04

iBoxen med när Göteborg får ny stadsdel

Hållbarhet är i fokus för Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när sju nya stadsdelar utvecklas på båda sidor av Älven. En av de nya stadsdelarna är Lindholmen.

- Att jobba för hållbar mobilitet är centralt när vi utvecklar en hållbar och attraktiv stad. Där ser vi att leverans­boxar såsom iBoxen är en pusselbit, säger Åsa Svensson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Det finns många logistiska utmaningar med att bygga en helt ny stadsdel. En av dem är mobilitet. Hur ska de som bor och jobbar ta sig från punkt a till b på ett hållbart sätt, sköta inköp och andra vardagssysslor.  

Åsa Svensson är projektledare på Älvstranden utveckling och har arbetat med utvecklingen av Lindholmen, som är en del av den framväxande Älvstaden.

När Älvstranden tittade på olika alternativ för leverans­boxar till Lindholmen föll de för iBoxen.

- Vi ser iBoxens leverans­boxar som en fin service för våra hyresgäster och för boende i området. De kan enkelt hämta paket­ på väg hem och slipper ta omvägen förbi ett ombud. Det underlättar för alla, men framför allt ger det bättre förutsättningar i vardagen för kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister.

Transporter till iBoxen kan ske nattetid med elfordon, och det förkortar leverans­tiden och sparar på miljön. Men det var inte bara tillgängligheten som gjorde att valet föll på iBoxen.

- Att iBoxen erbjuder möjligheten att hyra luckor känns spännande. Det skapar förutsättningar för grannar att exempelvis låna ut saker till varandra, och det underlättar för byten och försäljning. Att leverans­boxarna möjliggör för ökad cirkularitet är en bra bonus, säger Åsa Svensson.

Älvstaden kommer att fördubbla storleken på Göteborgs innerstad. Målet är att stadsdelen ska rymma 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser. Enligt visionen ska stadsdelen vara ”inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.”

Utvecklingen av området går snabbt, och Älvstranden hoppas locka innovativa aktörer till Lindholmen, bland annat med The Yard - en ny arena för små, nya och växande techbolag i Götaverkens gamla varvsområde på Lundbystrand.

Med en modern stad kommer också krav på modern service, tillgänglighet och hållbarhet.

- Lindholmen utvecklas successivt till att bli en del av innerstaden. Antalet människor som vistas här kommer att fördubblas. För att vi alla ska komma hit på ett bra sätt utan att behöva sitta fast i köer måste vi jobba med att göra det enklare och mer attraktivt att resa hållbart. Kollektivtrafiken kommer att förstärkas kraftigt, men vi vill givetvis bidra med det vi kan, säger Åsa Svensson.

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com