Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-05-25

Framtidens bostäder kräver nya värden

Nya värden krävs för att skapa framtidens bostäder. Där fyller iBoxen en funktion menar Alf Karlsson, ordförande för Gröna Städer. "Delningstjänster är bra för miljön och klimatet och efterfrågas allt mer. Här kommer iBoxen med något nytt som höjer attraktiviteten för fastigheterna", säger Alf Karlsson.

Den ökande e-handeln genererar fler och fler transporter till och från bostäderna, och då inte minst till områden med flerfamiljsbostäder. Dessutom ökar intresset för delningstjänster bland de boende.

– Här passar iBoxens lösning bra. Den står utomhus och kräver därmed inte att man behöver använda bilen eller passa några öppettider, säger Alf Karlsson, ordförande för Gröna Städer och tidigare statssekreterare åt bostadsminister Peter Eriksson och chef för samhällsteamet på Miljöpartiets riksdagskansli.

Gröna Städer grundades 2017 för att stimulera samarbete mellan företag och organisationer inom hållbar samhällsbyggnad.

Alf Karlsson framhåller att iBoxen även har öppnat upp för alla att använda deras boxar. Med hjälp av iBoxens app och mobilt bank id kan privatpersoner använda leverans­boxarna för att till exempel låna saker grannar emellan, överlämning av saker eller försäljning av begagnade varor. En miljöenkät som Framtidenkoncernen (en fastighetskoncern som är en del av Göteborgs stad) genomfört visar på ett stort intresse för delningsekonomi. Bland annat är 61 procent av de tillfrågade hyresgästerna intresserade av att få tillgång till en leverans­box i sitt område, och en lika många vill ha möjlighet att dela exempelvis verktyg med varandra.

– I dialoger med fastighetsägare ser man att det här är en av de faktorer som gör livet lättare och höjer värdet på bostäderna. Hållbarhet blir allt viktigare för hyresgäster och bostadsrättsköpare. Att då kunna erbjuda en tjänst som de kommer åt i sin närmiljö, och som är trygg och säker eftersom man använder bank id, finns det förstås ett stort intresse kring.

– Vi ser nu att det kommer många bostadsprojekt där man jobbar med bottenvåningen och tjänsterna runt omkring, från både privata och allmännyttiga fastighetsägare.

Gröna Städer och Electrolux Professionals har utvecklat konceptet “first floor lounge”, där tvättstugan lyfts upp till bottenvåningen från källaren, och knyts till flera andra funktioner.

– Det kan vara café, gym, lekyta, cykelrum och möjlighet att hämta paket­ i smarta leverans­boxar utanför fastigheten. Många fastighetsägare skulle tjäna på att skapa en sådan multifunktionell delningsyta.

Fakta

Hyresgästers intresse för olika tjänster enligt Framtidens miljöenkät. 

61,2% av de tillfrågade hyresgästerna är mycket eller ganska intresserade av att få tillgång till en paket­box i området.

62,5% vill kunna dela verktyg med varandra.

39,1% vill kunna dela lek-, spel och fritidssaker med varandra.

33,2% vill kunna dela hushållsapparater med varandra.

Siffror från Framtidens miljöenkät. Totalt 31 981 st hyresgäster är tillfrågade med en svarsfrekvens på 48,2%. Totalt har 11 bolag i Sverige deltagit, varav 9 kommunala.

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com