Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-09-29

Professorn: "Alla måste tänka nytt"

Den nya, moderna staden kräver nya, moderna lösningar. Malin Sundström, handelsforskare, välkomnar nytänk och samarbeten när det gäller handel, distribution och leverans­er. "Alla led måste vara beredda att tänka nytt, säger hon."

Malin Sundström är ekonomie doktor, docent och handelsforskare vid Högskolan Väst. Hon har följt detaljhandeln i sin forskning under många år.
På senare tid har det skett en förändring som innebär att en detaljist idag oftast har flera kanaler där varorna säljs, det man brukar kalla för omnikanaler.
Hon konstaterar att vi står mitt i en förändring av hur staden ser ut och fungerar, ur ett handelsperspektiv.
I alla tider har det funnits ett torg i staden, en gemensam marknadsplats. Från början var det bord där vi la upp våra varor. Sedan blev det butiker runt torget. Men vi har på sätt och vis alltid haft samma logistikflöden in i staden; med ganska stora försändelser till få aktörer.
Vi är vana vid att ett stadscentrum har butiker, att det är dit vi går när vi ska handla. Alternativt att vi tar bilen till ett köpcentrum.
Konsumenterna kräver mer 
Men nu händer något nytt, konstaterar Malin Sundström.
Nu när omnikanalsstrategierna slår igenom, där butikerna blir multiaktörer, förändras även logistikflödena.
Idag har vi många fler små försändelser som ska ut till många fler. Det får en påverkan på våra centrum som kan vara både positiv och negativ.
Malin Sundström säger att vi som konsumenter bara kommer att kräva ännu fler flexibla lösningar för vår konsumtion.
När vi väl har fått lillfingret vill vi ha hela handen. Det är så det fungerar.
Efterlyser mer samverkan 
Hon lyfter leverans­boxarna som allt viktigare för att få bra flöden. iBoxens lösning med en öppen infrastruktur, som är öppen för alla transportbolag, välkomnar hon.
Det är viktigt och behövs. Överlag så efterlyser jag mer samverkan mellan olika aktörer. Det saknar jag ofta i dag.
Att iBoxens leverans­boxar finns tillgängliga utomhus och därför inte kräver anpassning till öppettider ser Malin Sundström som betydande.
Även i landsbygden och glesbygden är det viktigt att hitta dessa smarta lösningar. Ur ett miljöperspektiv tror jag också att vi måste investera mer i centrala upphämtningsplatser. Detta med hemleverans­er för minsta lilla vara är inte hållbart.
Smarta återvinningsstationer
Att ha leverans­boxar på olika platser, inte bara i anslutning till butiker utan exempelvis vid infarten till ett bostadsområde, tror Malin Sundström blir en viktig del av att lösa flaskhalsarna när e-handelns framfart fortsätter.
– Framöver tror jag att man kan utveckla dessa platser ännu mer. Ett exempel är att ha smarta återvinningsstationer i anslutning till boxarna, så att konsumenterna kan återvinna förpackningarna redan när man hämtar sina varor och bli av med kartonger, wellpapp och plast direkt istället för att ta hem det.
"Alla måste tänka nytt"
Malin Sundström återkommer gång på gång till vikten av nytt tänk och samverkan för att framtidens handelslogistik ska fungera.
– Alla led måste vara beredda att tänka nytt; butiken, transportören och boxleverantören. Vad kan man ge för mervärde? Vilka samarbeten kan öka affärerna för alla parter?
– Idag ser man hur det växer fram samarbeten mellan olika aktörer, som att man kan hämta sin matkasse på bensinmacken och liknande. Flexibla handelslösningar är det som kommer att känneteckna den nya svenska staden, menar Malin Sundström.
– Handel är inte längre en enda sak, det är flera saker. Då måste alla aktörer också våga agera därefter och utveckla nya typer av affärer.

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

En del av hållbar E-handel

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com