Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Beställ box
Kontakt

En rikstäckande infrastruktur -  öppen för alla

Under ett dygn skickas det idag ca 1,2 miljoner paket­ i Sverige* och inom ett par år kommer antalet vara det dubbla – drygt 2 miljoner paket­ per dygn. Ökade e-handelsvolymer innebär ökat antal paket­ och fler leverans­er. Infrastrukturbolaget iBoxen bygger ett rikstäckande nät med leverans­boxar som är öppet för alla transportörer. Vi fortsätter att investera med målet att alla svenska hushåll ska ha en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar. Våra leverans­boxar ger förutsättningar för e-handeln att växa på ett hållbart sätt.

*Post- och Telestyrelsen, Den svenska paket­marknaden 2020 (2021-10-06)

Alla invånare i Sverige kommer framöver att kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ via en leverans­box nära sin bostad eller andra centrala platser – oavsett var de handlar sina varor och vilken transportör som levererar dem

70%

potentiell minskning av utsläpp per paket­ med iBoxen

iBoxen är ett infrastrukturföretag med stark förankring i fastighetsbranschen. Vi bygger just nu en nationell infrastruktur för att skicka, leverera och returnera paket­ i hela Sverige – från norr till söder.

Vi kommer när vi är färdiga att erbjuda leverans­boxar över hela Sverige. Boxarna, som använder programvara från företaget Qlocx, är vår infrastruktur som vilket transportbolag som helst kan ansluta sig till och börja leverera paket­ till. Därmed kan de erbjuda attraktiva och hållbara lösningar till sina kunder.

Vi bygger vår infrastruktur i nära samarbete med mark- och fastighetsägare runtom i vårt land – offentliga som privata – som genom att upplåta plats åt iBoxen erbjuder tillgång till en infrastruktur som är unik i sitt slag.

Så fungerar iBoxen

Oberoende

Vår infrastruktur är inte begränsad till några få. Tvärtom – den är öppen för alla transportörer som vill ansluta sig. Det innebär att man som slutkund på sikt kommer att kunna få i princip alla sina leverans­er till en av våra boxar, oavsett vilka transportörer som e-handeln har avtal med.

Antalet

På fem år ska vi sätta ut boxar över hela Sverige. Vårt mål är att sätta ut en leverans­box per 90 hushåll. På så vis får alla Sveriges 4,7 miljoner hushåll - i såväl landsbygd som stad - tillgång till hållbara leverans­er.

Placeringen

De slutna leverans­boxar som finns på marknaden i dag står inomhus och kräver strömförsörjning. Det begränsar tillgängligheten. iBoxen använder batteridrivna skåp som därmed kan stå utomhus och nås dygnet runt, året om av såväl kunder som transportbolag.

Ekosystem av intressenter

Är du kommun, fastighets- eller markägare och vill ansluta dig till iBoxens infrastruktur? Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om vårt upplägg.

När iBoxen ställs ut görs ingen fast installation, eftersom boxen får ström av batterier. Inget bygglov behövs och iBoxen tar ansvar för utplacering, underhåll, klottersanering och eventuell omplacering i de fall boxen behöver flyttas.

Våra investerare

Kontakta oss

Skriv in dina detaljer nedan och skicka in till oss så tar vi kontakt med dig snarast.

Om du inte vill använda dig av kontaktformuläret, kan du kontakta oss via e-post; info@iboxen.com eller via telefon; 08-13 21 31

Besöksadress

iBoxen Infrastruktur
Birger Jarlsgatan 57 A
113 56 Stockholm
Telefon: 08-13 21 31

Postadress

iBoxen Infrastruktur
Tulegatan 2
113 58 Stockholm