Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-03-01

Staden – ett stort logistiksystem

Den växande e-handeln utmanar vårt samhälle på olika plan.

Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet, ser fördelar med nya leverans­lösningar som skapar möjlighet till smartare transporter och ökad hållbarhet

– Jag tycker att det är viktigt att se boxlösningen från ett helhetsperspektiv, säger Mats Abrahamsson, professor i logistik vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Han har även suttit i Postnords styrelse under 15 år.

Mats Abrahamsson säger att staden bör ses som ett stort logistiksystem där varje del måste fungera på ett effektivt och hållbart sätt.

– Miljömässigt så måste ju den här helheten hänga ihop. Vi kan inte ha hur många halvfulla transportbilar som helst som snurrar runt på gatorna. Det är inte bra för miljön och inte bra för trängseln i städerna.

– Vi har politiker som vill jobba för bilfria städer, men då måste logistikperspektivet tänkas in från början.

Flera studier, bland annat från Svensk Handel, visar att e-handeln slagit flera rekord de senaste åren och siffrorna väntas fortsätta stiga minst fram till 2030. I dag är cirka 15 procent e-handel av den totala handeln. 2030 spås andelen e-handel vara så hög som 40 procent. Enligt Mats Abrahamsson är det viktigt att hela logistikflödet tänks in av de olika aktörerna, däribland städerna själva.

 – Det vi kallar “last mile”, alltså sista milen-leverans­en är en viktig bit. Varan kommer först till en terminal utanför stan och där gör man rätt sortering så att du förhoppningsvis får en effektiv leverans­ sista milen fram till leverans­boxen, brevlådan eller annat uthämtningsställe.

– En sak som jag tycker är bra med iBoxen är att den är öppen för alla transportföretag vilket bidrar till att det blir färre “last mile”- transporter totalt. 

Högre fyllningsgrad i transportbilarna menar Mats Abrahamsson är centralt för att kunna nå en högre grad fossilfria transporter. 

– Men det är inget transportbranschen kan lösa enbart på egen hand. De pressas till låga priser från de stora e-handelsaktörerna som lockar kunderna med snabba gratisleverans­er hem till dörren.

– Problemet är att transportbolagen som det ser ut idag inte har tillräcklig höga marginaler för att kunna stå för hela investeringen i till exempel elbilar själva.

Att samordna leverans­erna blir därför A och O, enligt Mats Abrahamsson.

– I den bästa av världar kommer det då en full transportbil till leverans­boxen, dit en konsument förhoppningsvis inte tar bilen utan går för att hämta sitt paket­.

– Om iBoxen också kan bidra till den här typen av konsolidering av leverans­ till boxarna, så blir den lösningen än mer intressant ur logistik- och miljösynpunkt.

Mats Abrahamsson säger att dialogen mellan de olika aktörerna, som politiker, kommuner, transportbolag och boxaktörer, måste fortgå kontinuerligt.

– Det är ett delat ansvar som förutsätter att de pratar med varandra och tillsammans skapar lösningar som bidrar till samhällsekonomisk nytta och hållbarhet i samhället. Till exempel genom fossilfria leverans­er.

Så funkar iBoxen

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

Vill du ha en box vid din fastighet?