Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-05-04

Last mile

Last Mile delivery, eller “sista-milen-leverans­er” är den sista länken fram till dess att en vara når konsumenten. Last Mile är något som blir allt viktigare för alla inom e-handel och logistik. Här har vi samlat våra insikter och svar på de vanligaste frågorna om Last Mile.

Vad är Last Mile delivery?

När allt fler väljer att handla online blir Last Mile-begreppet allt viktigare för konsumenternas upplevelse. Last Mile handlar om den resa som produkten gör, från lagerhyllan, via transportbilen, distributionscentralen, leverans­boxen och hela vägen hem till konsumenten. För e-handlaren handlar Last Mile om att leverera varor till konsumenten, oftast så snabbt som möjligt samtidigt som företagets kostnader minimeras. För konsumenten handlar Last Mile om att själv kunna välja hur man vill få sitt paket­ levererat och att det tydligt ska framgå hur lång leverans­tiden är. Att jobba framgångsrikt med Last Mile blir ett allt viktigare konkurrensmedel, för att erbjuda den bästa upplevelsen för konsumenten.

Utmaningar med Last Mile delivery

Alla som har handlat online vet att upplevelsen skiljer sig mycket mellan köptillfällena.

En stor orsak till detta är hur Last Mile-leverans­en hanteras.

De flesta logistikleverantörer erbjuder idag digitala spårningstjänster som låter kunden följa varans resa från lager till leverans­.

Därmed är det också omöjligt att dölja när det uppstår ineffektiva stopp i processen. Stopp som kan bero på olika saker – till exempel:

  • Storleken på e-handlaren eller transportbolaget
  • Hur många beställningar som plockas och packas i lagret varje dag
  • Hur ofta transportbolaget hämtar beställningarna
  • Var lagret är placerat – landsbygd, nära eller i stan
  • Antal leverans­er längs rutten och antal rutter
  • Hur leverans­en sker

 

I takt med att allt fler handlar online har utmaningarna och kostnaderna som förknippas med Last Mile ökat för e-handlarna. Det gäller inte minst det faktum att konsumenterna idag allt oftare förväntar sig gratis fraktalternativ. Detta innebär i sin tur att kostnaderna för leverans­erna äter av e-handlarens marginaler.

Last Mile-trender 2022

Konkurrensen när det gäller att ta fram den bästa Last Mile-upplevelsen är tuffare än någonsin. Tack vare ny teknik och nya hållbara leverans­alternativ så sker denna utveckling just nu snabbare än någonsin. Här är några av de mest spännande Last Mile-trenderna just nu.

 

1) Krav på snabbare leverans­er

Under de senaste åren har det dykt upp allt fler aktörer som erbjuder leverans­ redan samma dag – oavsett om det handlar om matvaror, apoteksprodukter eller hemelektronik. I takt med detta har också konsumenternas förväntningar ökat. Många, speciellt yngre personer, är också beredda att betala extra för expressleverans­ – men de allra flesta förväntar sig i alla fall att erbjudas detta som alternativ. Dessa förväntningar ställer därmed ökade krav på både e-handlare och transportbolag.

 

2) Lagerhubbar centralt i storstäderna

I både USA och i Kina har förekomsten av små, urbant placerade, lagerhubbar funnits i flera år och nu har detta fenomen även dykt upp i Sverige. Genom att hitta strategiska platser eller använda egna butiker där man lagerför de allra vanligaste varorna kan transportbolagen sedan erbjuda hypersnabba leverans­er.

 

3) Dataanalys sänker Last Mile-kostnaderna

Att använda digital teknik för att erbjuda spårning av en försändelse i realtid börjar mer och mer bli en hygienfaktor. Den nya tekniken kommer dock att leda till andra effekter – för både e-handlare och transportbolag. Genom att analysera den stora mängd data som de automatiserade systemen genererar kommer Last Mile-aktörer ha möjlighet att hitta effektiviseringsmöjligheter och därmed kunna spara resurser. Besparingarna kan sedan användas till att pressa kostnaderna ytterligare.

 

4) Hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet

EU:s taxonomi träder i kraft 2022. Det är en ny lagstiftning vars syfte är att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och därmed underlätta för investerare att göra hållbara investeringar. Detta innebär också att de redan högt ställda hållbarhetskraven skruvas upp ytterligare vilket förstås påverkar även leverans­kedjor och e-handeln. I Sverige ställer konsumenterna redan idag höga krav på att erbjudas hållbara valalternativ när det gäller leverans­en av deras varor. I storstäderna finns det aktörer som hanterar paket­ med el-cyklar och den här trenden kommer bli allt viktigare.

 

Så jobbar iBoxen med Last Mile

Under ett dygn skickas det idag ca 1,2 miljoner paket­ i Sverige och inom ett par år kommer antalet vara det dubbla – över 2 miljoner paket­ ­ per dygn. Ökade e-handelsvolymer innebär ökat antal paket­, och fler leverans­er. iBoxen utvecklar en rikstäckande infrastruktur med leverans­boxar som är öppna för alla transportörer. iBoxen fortsätter att investera med målet att alla svenska hushåll ska ha en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar. Leverans­boxarna ger förutsättningar för e-handeln att växa på ett hållbart sätt. Alla invånare i Sverige kommer framöver att kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ ­ via en leverans­box nära sin bostad – oavsett var de handlar sina varor och vilken transportör som levererar dem.

För mer läsning om lastmile kan vi rekommendera att titta närmare på följande experter:
Marek Rozycki

Tony Jasinski  

Mirek Gral 

Arkadiusz Kawa 

Axel Stetenfeld 

 

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com