Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-03-07

Att hämta sitt paket­ i en box utomhus är smart även ur brandsäkerhetssynpunkt.

Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen, säger att paket­ som blir stående i trappuppgångar i väntan på mottagaren är en brandrisk.

– Trapphuset är husets utrymningsväg, säger han.

Fler varor i rörelse medför att det kan krävas fler och fler lagringsplatser på vägen - innan varan når kunden. Sista anhalten är ibland hemmet dit varan ska levereras, men problem kan uppstå om mottagaren inte är hemma och paket­et lämnas i trapphuset.

– Där ska det ju vara rent på saker men tyvärr är det vanligt att saker hamnar där i alla fall. Det kan vara alltifrån paket­ till barnvagnar, cyklar och annat, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

– Om det uppstår en brand så är trapphuset vägen ut för de boende och vägen in för räddningstjänsten. Byggnaderna har höga krav på sig. Man får inte bygga om med vilket material som helst eller måla med vilken färg som helst. Man ska vara trygg när man befinner sig i utrymningsvägen i ett hus.

Ville Bexander konstaterar att flerfamiljshusen som byggs nya i de allra flesta fall lever upp till kraven, med breda och stora ytor i trapphuset.

– Men tyvärr anser en del då att det ju är en perfekt yta att ställa paket­ eller barnvagnar eller vad det nu kan vara just där. Men det är ju brett och tomt av en anledning.

– Att ha hemleverans­er där paket­ blir stående utanför var och varannan dörr i framtiden vore förstås problematiskt. Då är det ju väldigt klokt att paket­et förvaras någon annanstans, utomhus, tills kunden kan hämta det. Nu finns det tydliga regler man kan följa så att man säkerställer att man har ett bra brandskydd. När flödena av varor ökar så måste varje del i kedjan fungera och vara säker, ända fram till slutdestinationen, säger Ville Bexander.

Tillbaka till nyheter

Läs mer om: iBoxen - så funkar det

Vill du ha en box vid din fastighet?