Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2022-02-03

Det är en klockren idé

Samhället och stadsbilden förändras och med den fastighetsbranschen. Den privata hyresvärden Einar Mattsson har börjat satsa på leverans­boxar. – Precis som att jag tror att alla fastigheter kommer att ha solceller på taket i framtiden kommer det finnas leverans­boxar utanför porten, säger Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson.

Martin Fors är fastighetschef hos Einar Mattson. Einar Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag som äger 100 hyresfastigheter med 6 000 hyresrätter runt om i Storstockholm.

De började först diskutera möjligheterna med leverans­boxar 2017.

– Då var vi lite för tidigt ute. Det blir spring och många obehöriga i trapphusen. Vi började tänka på om vi kunde ha leverans­boxar i fastigheterna, och hur de i så fall skulle kopplas mot alla transportörer. Men vi hade då ingen infrastruktur för det, säger Martin Fors.

Men marknaden har mognat och nu finns det en oberoende aktör med säkra boxar som står utomhus och är öppen för alla transportörer. Pandemin har inneburit ett dramatiskt uppsving för näthandeln, och med det kommer ett ökat tryck på smidiga logistiklösningar.

Som fastighetschef ser Martin Fors ett stort värde i att man har koll på vilka som rör sig i trapphusen. Det är en trygghetsfråga för de boende.

Därför har Einar Mattson initierat ett samarbete med leverans­boxar från iBoxen.

Fastighetsägaren tittar alltid på nya sätt att underlätta de boendes vardag.

– Det är bara att se till sig själv. Jag är 55 år och handlar i princip ingenting i en butik. Kan jag köpa det digitalt så gör jag det. Våra hyresgäster har nog samma förväntningar på smidighet som jag, säger Martin Fors.

Han ser dock en fara med att allt för många transportörer kommer att skapa ”trafikinfarkter” i staden.

Med iBoxens oberoende infrastruktur kan transporter konsolideras, och därmed minskar antalet leverantörsfordon på gatorna.

– Det är en win win win för alla som jag ser det. Säkerhetsaspekten och trygghetsaspekten är viktig, absolut, men lika viktigt är det att få hyresgästerna att känna att livet förenklas. Det är en klockren idé och ligger helt i linje med vår vision att underlätta våra hyresgästers vardag, säger Martin Fors.

Förutom leverans­boxar prövar Einar Matsson även att ha mindre kylar i utvalda fastigheter dit matvaror kan levereras som boende sedan hämtar ut via en sms-kod.  I framtiden ser Martin Fors flera användningsområden för iBoxen, som är öppen även för hyresgäster att använda. Hantverkare kan hämta nycklar och boende kan låna verktyg av varandra, exempelvis.

Martin Fors ser ingen anledning till att trenden skulle avstanna.

– Samhället och stadsbilden förändras. Det handlar om hur snabba och innovativa våra beslutfattare som hanterar infrastruktur är. Precis som att jag tror att alla fastigheter som kan kommer att ha solceller på taket i framtiden kommer det finnas leverans­boxar utanför porten, säger han.

Läs mer om: iBoxen – så funkar den

En paket­box räcker för Einar Mattsson – Fastighetstidningen

Vill du ha en box vid din fastighet?

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com