Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-05-19

Unika infrastruktursatsningar i Boden och Pajala ska lösa samhällsutmaningen med post- och paket­service på landsbygden

 

Norra Sverige har de senaste åren sett en rejäl tillväxt, och i takt med att regionen utvecklas ökar också efterfrågan på infrastrukturlösningar. Nu genomför den digitala plattformen Predictive Movement ett pilotprojekt i Pajala där man med hjälp av en helt ny lösning med specialanpassad teknik, så som AI och blockkedjor, ska samordna transporter. Samtidigt placerar infrastrukturföretaget iBoxen ut ett 50-tal nya leverans­boxar i Boden. Båda satsningarna innebär nya möjligheter för infrastrukturen i Norrbotten och målet är att ge fler tillgång till smarta och mer hållbara transport- och leverans­lösningar. 

iBoxen  
iBoxen är en ny, nationell, infrastruktur för att ta emot och returnera paket­. Sedan starten tidigare i år har företaget placerat ut omkring 100 boxar, främst i Stockholmsområdet. Nu fortsätter utrullningen med 50-tal nya boxar i Boden och en första box i Pajala. 

iBoxens infrastruktur är öppen för alla transportörer att ansluta sig till. På landsbygden leder boxarna till färre och kortare transporter då fler paket­ kan levereras med färre utkörningar, vilket medför en potential att minska utsläppen med upp till 70 procent. Då boxarna placeras på strategiskt valda platser minskar också sträckan som konsumenten behöver köra för att hämta ut sitt paket­, något som i sin tur bidrar till ytterligare minskade utsläpp.  

- iBoxens intåg i Boden känns fantastisk kul och spännande. Norrbotten är en intressant tillväxtregion och vi är glada att kunna vara med och bidra till regionens utveckling. Vår förhoppning är att iBoxens leverans­boxar ska förenkla i människors vardag samtidigt som det är en infrastrukturlösning som gynnar vår miljö, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen. 

Predictive Movement 
Predictive Movement, en unik digital plattform, är en neutral samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med post – och paket­leverans­er på landsbygderna. 

Pilotprojektet i Pajala i samarbete med Pajala kommun, som pågår mellan den 19-21 maj, är en viktig del av forskningsprojektet Predictive Movement som finansieras av bl.a. Vinnova och som genomförs i fyra kommuner – Pajala, Arjeplog, Västervik och Ljusdal. 
 
När den digitala samverkansplattformen lär sig hur leverans­er sker i pilotprojektens kommuner ska den på sikt kunna användas i hela Sverige. En viktig drivkraft för projektet är att minska trafikens klimatfotavtryck och att vara en del av klimatomställningen. Det sker alltför många transporter med halvtomma lastbilar i Sverige, något andra aktörer har försökt att lösa tidigare men då med teknik som är byggd för storstäder eller för enskilda transportörer.    

 - I Predictive Movement bygger vi en helt ny lösning med specialanpassad teknik, så som AI och blockkedjor, för att säkerställa hållbara transporter. Vi ser stora möjligheter att bygga småskaligt och användarstyrt och men samtidigt tänka stort och visionärt. Besparingarna på klimatet är enorma om vi lyckas men också ökad service i glesbygderna, säger Christian Landgren, vd och grundare, Iteam och en av initiativtagarna till Predictive Movement. 

  

För mer information, intervjuförfrågningar och högupplösta pressbilder, vänligen kontakta:  

 
iBoxen 
Thomas Backteman, presskontakt och medgrundare iBoxen 
Tel: +4670 831 11 66 
Mail: thomas.backteman@iboxen.com

 
Predictive Movement 
Johanna Lindberg, Luleå University of Technology/projektledare Predictive Movement 
Tel: +4676 118 31 71 
Mail: johanna.lindberg@ltu.se

  

iBoxen 
iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. iBoxen är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige under åren 2021–2026. https://iboxen.se 

Predictive Movement  
Predictive Movement är ett projekt som finansieras av bland annat Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från vägtrafiken. Plattformen är konkurrensneutral och öppen för alla. https://predictivemovement.se

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com