Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

Nu lanseras en ny rikstäckande infrastruktur av leverans­boxar i Sverige

Nu lanseras iBoxen, ett företag med ambitionen att sätta ut en rikstäckande infrastruktur av leverans­boxar för att hämta, returnera och skicka paket­. Genom denna nya infrastruktur skapas förutsättningar för mer hållbara transporter.

Med sina ägare Fastighets AB Balder och grundarna är iBoxen redo att bygga en helt ny nationell infrastruktur för paket­transporter i såväl storstäder som i glesbygd.

– En öppen och neutral nationell infrastruktur är en nödvändighet för att e-handeln ska kunna fortsätta växa, utan att skada miljön. Nu möjliggör vi det, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen.

E-handeln i Sverige väntas fortsätta växa starkt de kommande åren. I dag skickas drygt en miljon paket­ varje dag, vilket redan nu skapar utmaningar för det existerande systemet för paket­distribution. Redan år 2025 väntas minst dubbelt så många paket­ skickas till svenska hushåll dagligen. De ökande paket­transporterna kommer leda till ytterligare utsläpp och negativ miljöpåverkan.

iBoxens unika infrastruktur av uppkopplade leverans­boxar som använder programvara från företaget Qlocx är oberoende och öppen för alla transportbolag. Dess etablering skapar förutsättningarna för att utkörning av paket­ kan bli mer effektiva genom minskad köbildning och klimatpåverkan. Enligt beräkningar kan utsläppen per skickat paket­ minska med upp till 60 procent, om alla aktörer i kedjan använder de möjligheter boxarna ger.

– Inom fem år är vår målsättning att det skall finnas leverans­boxar utplacerade över hela Sverige, från norr till söder. I städer ska ingen ha längre än 300 meter från sin bostad till närmaste box. I glesbygd placeras boxarna på strategiskt valda platser för att avsevärt korta resvägen för att hämta, returnera och lämna paket­ och därmed underlätta för småföretagare och privatpersoner. Boxarna kommer att vara tillgängliga dygnet runt och erbjuda en service i nivå med en hemleverans­, samtidigt som de också är ett hållbart alternativ för både städer och konsumenter. iBoxens nya infrastruktur gör det möjligt att hantera den snabba ökningen av e-handlade varor och skickade paket­, som ökat ännu mer under 2020 till följd av coronapandemin, säger Tim Jörnsen, grundare och vd för iBoxen.

– iBoxen kommer inte själva transportera paket­, vilket är viktigt att poängtera. Vi bygger en infrastruktur som transportörer kan använda för att erbjuda existerande och nya, attraktiva kundlösningar – och samtidigt göra en insats för miljön. Vi är ett alternativ till hemleverans­er och ett komplement till ombudsleverans­er.

Under det första kvartalet 2021 kommer iBoxen att genomföra ett etableringsprojekt med leverans­boxar i Stockholm och i Bodens Kommun. Flera transportbolag deltar redan från början i projektet och kommer att erbjuda sina kunder iBoxen som leverans­alternativ i dessa områden.

Efter det inledande projektet planeras en fortsatt etablering i Stockholmsregionen, Göteborg och Malmö under år 2021–2022. Därefter följer en bred etablering på drygt 2 000 orter med fler än 200 invånare under åren 2023–2026.

iBoxen är grundat av Anders Holm och Tim Jörnsen, båda med lång bakgrund i svensk och global logistikverksamhet, Thomas Backteman, tidigare kommunikationsdirektör på bland annat Postnord och mångårig erfarenhet från kommunikation och PR, e-handelsentreprenören Paul Källenius och fastighetsinvesterarna Jan Björk och Patrik Hegbart. Vd för iBoxen Infrastuktur Sverige AB är Tim Jörnsen.

För mer information, kontakta:

Tim Jörnsen, vd och medgrundare iBoxen
Tel: 072 709 13 05
Mail: tim.jornsen@iboxen.com 

Thomas Backteman, presskontakt och medgrundare iBoxen
Tel: 0708 311 166
Mail: thomas.backteman@iboxen.com 

Anders Holm, medgrundare iBoxen
Tel: 0708 17 30 11
Mail: anders.holm@iboxen.com 

Så fungerar iBoxens leverans­boxar

iBoxens leverans­box är cirka två meter hög, en dryg meter bred och en dryg halv meter djup (2058x1100x690 mm), och har plats för 16 luckor, som använder programvara från företaget Qlocx. Boxarna är byggda för att stå utomhus. Det ger både mottagare och transportörer tillgång till boxen dygnet runt, året runt. När ett paket­ ska hämtas ut krävs en mobiltelefon med påslagen Bluetooth och att mottagaren har laddat ner transportörens app eller har mottagit ett sms från transportören. Sedan kommunicerar boxarna med mottagaren via Bluetooth. Företaget iBoxen kommer inte att ha någon egen kontakt med mottagare av paket­. All kundkontakt sker via transportbolagen. iBoxens leverans­boxar är ett alternativ till hemleverans­er och ett komplement till ombudsleverans­er.

Det här är iBoxen

Företaget iBoxen gör hela Sverige tillgängligt, för alla, hela tiden. Genom att i framtiden erbjuda en infrastruktur med leverans­boxar över hela Sverige, som använder programvara från företaget Qlocx – från norr till söder – får transportföretagen, företag och e-handlande konsumenter en enkel tillgång till en oberoende och öppen infrastruktur för att ta emot, returnera och skicka paket­ som skapar möjligheten för transportbolagen att bli mer hållbara.  Infrastrukturen möjliggör en fortsatt snabb expansion av e-handeln – på ett mer hållbart sätt. Eftersom boxen aldrig är längre bort än 300 meter från mottagarnas hem i tätorter, möjliggörs en service som är nästan lika bekväm som en hemleverans­. Boxarna leder till färre och kortare transporter på landsbygden och skapar förutsättningar för nattleverans­er med elfordon i städer. Allt för en bättre miljö och tillgänglighet.

iBoxen ägs av grundarna och Fastighets AB Balder. iBoxen är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige.

För mer information: www.iboxen.se