Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-07-01

iBoxen sluter avtal med Skärgårda: Placerar ut boxar i Stockholms skärgård

Från och med denna vecka kommer e-handlare bosatta på öarna Ornö, Gällnö och Sandhamn kunna få sina paket­ levererade till iBoxens paket­boxar. iBoxen sluter avtal med transportföretaget Skärgårda som kommer använda boxarna som ett komplement till hemleverans­er i skärgården.

Skärgårda erbjuder effektiva och miljövänliga hem- och budleverans­er i Stockholms skärgård. Genom ökad tillgänglighet till handels- och samhällstjänster för skärgårdens invånare bidrar Skärgårda till en mer levande skärgård. De tre nya boxarna som placeras ut av iBoxen kommer att stå i anslutning till Gulfmacken på Ornö, vid handelsboden på Gällnö och vid Postnords kontor på Sandhamn.

Skärgårda bidrar till enklare handel och ökad tillgänglighet. Det går väl ihop med iBoxens vison om att skapa förutsättningar för en mer hållbar och tillgänglig e-handel. E-handelsandelen i skärgården är i dagsläget endast 0,1 - 0,2 procent, men vårt mål är att e-handeln där ska nå en lika stor andel som på fastlandet, säger Anders Holm, CCO och medgrundare till iBoxen.

På fem år ska iBoxen sätta ut boxar över hela Sverige. Målet är att ge alla Sveriges 4,7 miljoner hushåll - i såväl landsbygd som stad - tillgång till hållbara leverans­er. Detta blir möjligt genom att iBoxen, tillsammans med utvalda transporföretag, kan utveckla och erbjuda tjänster, där både avsändarens och mottagarens förväntningar på tillgänglighet, enkelhet, valfrihet, pris, trygghet och hållbarhet alltid överträffas i varje detalj.

Hållbarhet är själva kärnan för iBoxen. Genom att samordna transporter till ett skåp och minska på sträckan som varje slutkund behöver ta sig för att hämta ut ett paket­ reduceras utsläppen dramatiskt. Skärgårda arbetar också aktivt för att förebygga och minska miljöpåverkan. Genom att optimera lastning och körplaner kan transportföretaget minska sina körsträckor och minimera koldioxidutsläppen.

Skärgårdas verksamheten är igång hela året, med undantag för perioder med isläggning. Ledtiden för en leverans­ till en av iBoxens boxar är 2-4 dagar från beställning, men kan under vintertid uppgå till ytterligare någon dag.

För mer information, kontakta:

Anders Holm, CCO och medgrundare iBoxen
Tel: 0708 173 011
Mail:
anders.holm@iboxen.com

Thomas Backteman, presskontakt och medgrundare iBoxen
Tel: 0708 311 166
Mail: thomas.backteman@iboxen.com

Om iBoxen
Företaget iBoxen gör hela Sverige tillgängligt, för alla, hela tiden. Genom att snart erbjuda uppskattningsvis
50 000 leverans­boxar som använder programvara från företaget Qlocx – från norr till söder – får transportföretagen, företag och e-handlare enkel tillgång till en oberoende och öppen infrastruktur för att ta emot och returnera paket­ som skapar möjligheten för transportbolagen att bli mer hållbara. Infrastrukturen möjliggör en fortsatt snabb expansion av e-handeln – på ett mer hållbart sätt. Eftersom boxen aldrig är längre bort än 300 meter från mottagarnas hem i tätorter, möjliggörs en service som är nästan lika bekväm som en hemleverans­. Boxarna leder till färre och kortare transporter på landsbygden och skapar förutsättningen för nattleverans­er med elfordon i städer. Allt för en bättre miljö och tillgänglighet. 

iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. iBoxen är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige under åren 2021–2026.

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com