Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-03-18

iBoxen öppnar upp för transporter av paket­ till boxarna

iBoxen, som är en ny, nationell infrastruktur för att ta emot och returnera paket­, meddelade i början av veckan att man nu placerat ut de första knappa 70 boxarna på Södermalm i Stockholm och i Johanneshov. Från och med nästa vecka öppnar iBoxen upp för leverans­er till boxarna och gör det möjligt för fler transportörer att ansluta sig.

iBoxens infrastruktur är oberoende och öppen för alla transportörer som vill ansluta sig. På sikt är tanken att man som slutkund ska kunna få i princip alla sina leverans­er till en av iBoxens boxar, oavsett vilka transportörer som e-handeln har avtal med.

Hållbarhet är själva kärnan för iBoxen. Genom att samordna transporter till ett skåp och minska sträckan som varje slutkund behöver ta sig för att hämta ut ett paket­ kan utsläppen reduceras dramatiskt. Beräkningar visar att utsläppen kan minska med upp emot 60 procent per paket­ om iBoxen utnyttjas fullt ut.

– iBoxens oberoende infrastruktur ger alla transportbolag i Sverige möjlighet att använda boxarna som leverans­platser på samma villkor. Utplaceringen av de första boxarna är startskottet på en nationell utrullning som på sikt ska ge alla Sveriges hushåll tillgång till hållbara leverans­er. Vår förhoppning när vi nu öppnar upp för leverans­er till boxarna är att så många transportörer som möjligt ska vilja ansluta sig till iBoxens infrastrutur, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen.

För mer information, kontakta:

Tim Jörnsen, vd och medgrundare iBoxen
Tel: 072 709 13 05
Mail: tim.jornsen@iboxen.com

Thomas Backteman, presskontakt och medgrundare iBoxen
Tel: 0708 311 166
Mail: thomas.backteman@iboxen.com

Om iBoxen
Företaget iBoxen gör hela Sverige tillgängligt, för alla, hela tiden. Genom att snart erbjuda uppskattningsvis
50 000 leverans­boxar som använder programvara från företaget Qlocx – från norr till söder – får transportföretagen, företag och e-handlare enkel tillgång till en oberoende och öppen infrastruktur för att ta emot och returnera paket­ som skapar möjligheten för transportbolagen att bli mer hållbara. Infrastrukturen möjliggör en fortsatt snabb expansion av e-handeln – på ett mer hållbart sätt. Eftersom boxen aldrig är längre bort än 300 meter från mottagarnas hem i tätorter, möjliggörs en service som är nästan lika bekväm som en hemleverans­. Boxarna leder till färre och kortare transporter på landsbygden och skapar förutsättningen för nattleverans­er med elfordon i städer. Allt för en bättre miljö och tillgänglighet. 

iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. iBoxen är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige under åren 2021–2026.

iBoxen – alltid öppet för dig som är vaken

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com