Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-04-13

iBoxen förstärker teamet med två nyckelrekryteringar

iBoxen, som tidigare i år lanserade den nya öppna nationella infrastruktursatsningen, är på god väg att placera ut sina första 150 boxar runt om i landet. Nu förstärker iBoxen teamet med två nya nyckelmedarbetare i syfte att kunna öka expansionstakten ytterligare.  

I rollen som Fastighetschef för Stockholm ansluter Charlotta Björk. Charlotta har lång erfarenhet från fastighetsbranschen med bakgrund både i fastighetsägande bolag såsom Unibail-Rodamco-Westfield och på detaljistsidan som utvecklingsdirektör på McDonalds. De senaste åren har hon som egen företagare varit drivande i flera förvaltnings- och utvecklingsprojekt i Stockholmsområdet med nära koppling till handel.   

Johan Edstav ansluter i rollen som Chef för samhällskontakter och hållbarhet. Johan kommer senast från uppdraget som särskild utredare åt regeringen i Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08). Johan har också lång erfarenhet från planering och styrning av regional utveckling från rollen som Regionråd i Region Uppsala. 

– Det känns fantastiskt roligt att ha både Charlotta och Johan med på iBoxens resa. Med dessa viktiga nyckelrekryteringar på plats är vi väl rustade för ytterligare expansion, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen. 
 

För mer information, kontakta: 
Tim Jörnsen, vd och medgrundare iBoxen 
Tel: 072 709 13 05 
Mail: tim.jornsen@iboxen.com 

Thomas Backteman, presskontakt och medgrundare iBoxen 
Tel: 0708 311 166 
Mail: thomas.backteman@iboxen.com 

Om iBoxen 
Företaget iBoxen gör hela Sverige tillgängligt, för alla, hela tiden. Genom att snart erbjuda uppskattningsvis  
50 000 leverans­boxar som använder programvara från företaget Qlocx – från norr till söder – får transportföretagen, företag och e-handlare enkel tillgång till en oberoende och öppen infrastruktur för att ta emot och returnera paket­ som skapar möjligheten för transportbolagen att bli mer hållbara. Infrastrukturen möjliggör en fortsatt snabb expansion av e-handeln – på ett mer hållbart sätt. Eftersom boxen aldrig är längre bort än 300 meter från mottagarnas hem i tätorter, möjliggörs en service som är nästan lika bekväm som en hemleverans­. Boxarna leder till färre och kortare transporter på landsbygden och skapar förutsättningen för nattleverans­er med elfordon i städer. Allt för en bättre miljö och tillgänglighet.  

iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. iBoxen är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige under åren 2021–2026. 

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com