Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-07-08

iBoxen expanderar till Göteborg: Placerar ut första 58 skåpen och öppnar nytt kontor

Under våren har iBoxen placerat ut knappt 200 skåp i Stockholm och 48 i Bodens kommun, och tio ledande transportbolag levererar nu till iBoxens boxar. Nu tar iBoxen nästa viktiga steg på tillväxtresan och placerar ut de första skåpen i Göteborg. Samtidigt står det klart att iBoxen öppnar upp ett kontor i Göteborg i höst för att komma närmare den lokala fastighetsmarkaden i västsverige. 

Nu i veckan samt under kommande vecka placerar iBoxen ut de första 58 skåpen i centrala Göteborg. Lanseringen i Göteborg går i linje med företagets utrullningsplan där storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är prioriterade. År 2026 är målet att ha full täckning i hela landet, från norr till söder.

- Vi är angelägna om att snabbt erbjuda vår infrastruktur till så stor del av landet som möjligt. Stockholm, Göteborg och Malmö står tillsammans för två tredjedelar av all e-handelstrafik i Sverige. iBoxens fokus är därför att tidigt etablera sig i dessa tre städer, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen.

I takt med att företaget etablerar sig i fler städer blir det också naturligt att öka närvaron på dessa platser. iBoxen har därför beslutat att öppna ett andra kontor, och denna gång i Göteborg, för att komma närmare de lokala fastighetsägarna och de västsvenska kommunerna. Totalt tre medarbetare kommer inititalt att arbeta från iBoxens Göteborgs kontor.

iBoxen bygger en ny nationell infrastruktur för att ta emot och leverera paket­. Infrastrukturen är öppen för alla transportörer som vill ansluta sig, transportbolagen som iBoxen samarbetar med idag står tillsammans för omkring 65 procent av alla hemleverans­er i Sverige.

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com