Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-10-11

Carl-Anders Keller ny operativ chef på iBoxen

Infrastrukturbolaget iBoxen fortsätter att i snabb takt bygga upp ett leverantörsoberoende leverans­­boxnätverk i hela Sverige. För att ytterligare växla upp takten av infrastrukturbygget och stärka organisationen har bolaget rekryterat Carl-Anders Keller som operativ chef.

Carl-Anders Keller har många års erfarenhet inom försäljning, kundservice, produkt- och affärsutveckling. Dessutom har han en mycket god kunskap inom e-handel- och logistikområdet, bland annat från DHL Freight Sverige, där han var försäljnings- och marknadsdirektör. Han kommer närmast från rollen som försäljningsdirektör på Postnord. Carl-Anders kommer att ansvara för iBoxens operativa verksamhet.

iBoxen är idag den enda oberoende aktör som inte konkurrerar med egna leverans­er utan enbart bygger ut, förvaltar och utvecklar en rikstäckande infrastruktur av leverans­boxar. År 2026 ska alla svenska hushåll ha en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar. Vi behöver växla upp takten ytterligare och jag ser fram emot att göra det tillsammans med Calle och resten av teamet, säger Tim Jörnsen, vd på iBoxen.

Under ett vanligt dygn skickas det idag ca 1,2 miljoner paket­ i Sverige* och inom ett par år kommer antalet vara det dubbla – drygt 2 miljoner paket­ per dygn. Ökade e-handelsvolymer innebär ökat antal paket­ och fler leverans­er.


För att klara den ökande volymen av paket­ och för att effekten på samhället även framgent ska vara positiv behövs investeringar i ny och förbättrad infrastruktur av leverans­boxar. Det ska bli fantastiskt kul att tillsammans med mina nya kollegor på iBoxen, handlare, kommuner, fastighetsägare och logistikbranschen bidra till en mer hållbar logistikkedja, säger Carl-Anders Keller.


Den rikstäckande infrastrukturen med leverans­boxar, som iBoxen bygger ut, är tillgänglig för alla dygnet runt. Konkret innebär det att alla invånare i Sverige framöver kommer att kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ via en leverans­box nära sin bostad eller andra centrala platser – oavsett var de handlar sina varor och vilken transportör som levererar dem. Majoriteten av Sveriges logistikbolag har redan anslutit sig till iBoxen, vilket innebär att deras kunder (e-handlarna) kan erbjuda sina kunder fler bekväma leverans­alternativ.

Carl-Anders Keller startar på iBoxen den 18 oktober.

*Post- och Telestyrelsen, Den svenska paket­marknaden 2020 (2021-10-06)

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com