Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

2021-11-11

Airmee storsatsar på iBoxens leverans­boxar

Last mile-aktören Airmee fortsätter att bredda sitt fossilfria tjänsteerbjudande för att skapa en mer flexibel kundupplevelse. Nu lanseras Airmee Locker som komplement till bolagets hemleverans­er sju dagar i veckan. Den nya satsningen genomförs tillsammans med infrastrukturbolaget iBoxen och deras transportörsoberoende nätverk av leverans­boxar.

Airmee lanserar nu Airmee Locker för att ytterligare möta konsumenternas höga krav på snabba och flexibla leverans­er. Leverans­erna kommer ske fossilfritt till iBoxens nätverk av boxar och konsumenten kommer under pågående leverans­ själv ha möjlighet att byta mellan Airmees olika leverans­tjänster. Airmee Locker rullas nu ut till iBoxens befintliga nätverk som kontinuerligt utökas till fler områden. 

– Konsumenterna vill ha full transparens och ägandeskap på var, när och hur deras paket­ levereras och returneras. Genom att vi vidgar vårt erbjudande till att även inkludera andra alternativ såsom lockers skapar vi en sömlös upplevelse där en Airmee leverans­ alltid sker på kortast möjliga tid men där paket­ kan lämnas vid dörr eller i en box, beroende på kundens önskemål, säger Julian Lee, CEO på Airmee.

iBoxen investerar stort för att bygga ut en rikstäckande infrastruktur med leverans­boxar utomhus som är öppen för alla transportörer. Målet är att alla Sveriges 4,7 miljoner hushåll - i såväl landsbygd som stad - enkelt och bekvämt ska kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ via en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar.

– En annan viktig aspekt är att iBoxens boxar är strategiskt utplacerade nära konsumenten och tillgängliga dygnet runt, vilket innebär att vi kan använda våra bilar och terminaler större delen av dygnet och samtidigt erbjuda fler heltidsanställningar, säger Julian Lee.

Leverans­boxarna bidrar till att fler paket­ kan lämnas av på ett och samma ställe vilket ger flexibilitet och valmöjlighet för konsumenterna som kan hämta alla sina paket­ på samma ställe.

– Nu när Airmee börjar leverera till våra boxar så har vi avtal med alla transportörer som inte har egna boxar. I dagsläget med Black Friday och den kommande julhandeln framför oss kan våra boxar serva upp till cirka 25 000 paket­ per dygn i Storstockholm och Storgöteborg, säger Anders Holm, CCO på iBoxen.


För mer information, kontakta:
Markus Trautmann, kommunikationschef iBoxen, mail: markus.trautmann@iboxen.com, tfn: 0721-417 417
Julian Lee, CEO Airmee, mail: julian@airmee.com

Airmee
Airmee är ett last mile bolag som optimerar logistikflottor i realtid med egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års världsledande forskning. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leverans­er och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer. Airmee levererar idag för hundratals e-handlare i Norden.

iBoxen
iBoxen bygger en rikstäckande infrastruktur för leverans­boxar utomhus - tillgängliga för alla dygnet runt. Vi investerar stort med målet att alla Sveriges 4,7 miljoner hushåll - i såväl landsbygd som stad - enkelt och bekvämt ska kunna hämta, skicka och returnera sina paket­ via en leverans­box nära sin bostad eller där de dagligen passerar – oavsett var de handlar och vilken transportör som levererar paket­en. Leverans­boxarna är ett bekvämt alternativ till ombuds- och hemleverans­er.

iBoxens infrastruktur kan användas av alla transportbolag vilket gör det möjligt för e-handeln att fortsätta växa - på ett mer hållbart sätt. Boxarna leder till färre och kortare transporter på landsbygden och skapar förutsättningen för nattleverans­er med elfordon i städer. Allt för en bättre miljö och tillgänglighet. iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige.

Tillbaka till nyheter

Presskontakt

Markus Trautmann

Markus Trautmann

Tel: +46 721-417 417
Email: markus.trautmann@iboxen.com